Emlékezzetek, figyeljetek!

Igehirdetés Széchey Béla József temetésén

  • Fabiny Tamás Magyarországi Evangélikus Egyház

Absztrakt

„Ne feledkezzetek meg vezetőitekről, akik az Isten igéjét hirdették nektek. Figyeljetek életük végére, és kövessétek hitüket!” (Zsid 13,7)

A felolvasott igevers a Zsidókhoz írt levél 13. fejezetéből van, s ebben a fejezetben háromszor szerepel a „ne feledkezzetek meg” imperatívusz. Először a 2. versben azt írja a szerző, ne feledkezzetek meg a vendégszeretetről, majd a folytatásban a foglyokról, és végül itt, a 7. versben a vezetőitekről. E mögött a felszólítás mögött a 103. zsoltár is állhat: „Áldjad, lelkem, az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled!” Egy temetés, egy temetési megállás, visszaemlékezés erre is int bennünket, hogy ne felejtsük el, mi mindent tett velünk az Úr. A zsoltárral együtt ezt a konkretizálást is hangsúlyoznom kell, hogy mennyi jót tett velünk az Úr. Mert bár Béla testvérünk életében sok próbatétel volt, de mindent fölülírt az Isten szeretetébe való kapaszkodás, az Isten bölcsességébe vetett megingathatatlan hit.

Információk a szerzőről

Fabiny Tamás, Magyarországi Evangélikus Egyház

püspök, egyetemi tanár – Budapest

Megjelent
2024-06-13
Folyóirat szám
Rovat
Figyelő