"Az Úr ott állt még Ábrahám előtt”

Valóban módosítottak 1Móz 18 szövegén az írástudók?

  • Somogyi László Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem
Kulcsszavak: tiqqun sopherim, midrás, vallási tapasztalat, kihívás-válasz

Absztrakt

Az 1Mózes 18-ban leírt történet a hagyomány több elemét ötvözi. A szöveg egyik érdekes része a 22. vers. A maszoréta szöveg szerint itt az áll: „Ábrahám még ott állt az Úr előtt”, de a Genesis Rabbah midrás szerint ez a szöveg tiqqun sopherim, azaz az írástudók módosítása. A midrás szerint „az Úr állt még ott Ábrahám előtt” változat az eredeti szöveg. Bár nincs írásos bizonyíték egy ilyen eredeti szöveg létezésére, érdekes megjegyezni, hogy összesen tizennyolc másik tiqqun sopherim jelenik meg a rabbinikus irodalomban. A tanulmány azt elemzi, mi lehetett az oka annak, hogy megszületett ez a feltételezés egy eredeti szövegről. A cikk megállapítja, hogy ez a jelenség a különböző vallási tapasztalatok létezésére vezethető vissza.

Információk a szerzőről

Somogyi László, Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem

nyugalmazott egyetemi docens

MTMT

Hivatkozások

BARR, James 1968. Comparative Philology and the Text of the Old Testament. Oxford University Press, Oxford.

Biblia Hebraica Stuttgartensia. Szerk. H. P. Rüger. Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart, 1990.

Biblia magyarázó jegyzetekkel. Magyar Bibliatársulat, Budapest, 1996.

FROHER, Georg 1963. Buch Hiob. Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh.

FROMM, Erich 1996. „Olyanok lesztek, mint az Isten”. Az Ótestamentum és hagyományának radikális értelmezése. Ford. Gellériné Lázár Márta. Akadémiai Kiadó, Budapest.

HEGG, Tim 2016. Genesis 18,22 and the Tiqqune Sopherim. Textual, Midrashic, and for What Purpose? TorahResource.com, https://torahresource.com/legacy-article/genesis-1822-tiqqune-sopherim-textual-midrashic-purpose/.

MCCARTHY, Carmel 1981. The Tiqqune Sopherim and Other Theological Corrections in the Masoretic Text of the Old Testament. Universitätsverlag – Vandenhoeck & Ruprecht, Freiburg–Göttingen. (Orbis Biblicus et Orientalis 36.) Web: https://www.zora.uzh.ch/id/eprint/157914/1/McCarthy_1981_The_Tiqqune_Sopherim.pdf.

MCKANE, William 1974. Observations on the Tiqqune Sopherim. In: Matthew Black – William Smalley (szerk.): On Language, Culture and Religion. In Honor of Eugen A. Nida. The Hague, 1976, 63.,

OTTO Rudolf 1997. A szent. Ford. Bendl Júlia. Osiris Kiadó, Budapest.

POLLÁK, Kaim 1881. Héber–magyar szótár. Budapest.

RÓZSA Huba 2009. A Genezis könyve. 2. köt. Szent István Társulat, Budapest.

WESTERMANN, Claus 1993. Az Ószövetség theologiájának vázlata. Ford. Fórisné Kalós Éva. Budapesti Református Theológiai Akadémia, Budapest.

WÜRTHWEIN, Ernst 1988. Der Text des Alten Testaments. Eine Einführung in die Biblia Hebraica. Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart.

WÜRTHWEIN, Ernst 1994. The Text of the Old Testament. Eerdmans, Grand Rapids.

Internetes hivatkozások:

Bereshit Rabbah 49. https://www.sefaria.org/Bereishit_Rabbah.49.8?lang=bi. (Megtekintés: 2023. április 12.)

FARKAS József: A szenvedés irracionalitása. https://tobbazelet.hu/uploads/mp3/1984/FJ840726-cs.mp3. (Letöltés: 2023 május 6.)

FARKAS József: Az imádságról (Belebeszélhetünk Isten életébe?). https://tobbazelet.hu/uploads/mp3/1977/FJ770123-v.mp3. (Letöltés: 2023. április 10.)

RÁSI: Kommentár a Tórához. Ford. Feigl András – Németh Yaakov. https://zsido.com/fejezetek/vajera-4/. (Megtekintés: 2023. május 10.)

Samaritan Pentateuch. https://www.stepbible.org/?q=version=SPE|reference=1M%C3%B3z.18. (Megtekintés: 2023. április 21.)

Targum Jonathan. https://www.sefaria.org/Targum_Jonathan_on_Genesis.18.22?lang=bi&with=all&lang2=en. (Megtekintés: 2023. május 2.)

Targum Onkelos. https://www.sefaria.org/Onkelos_Genesis.18?lang=bi. (Megtekintés: 2023. április 22.)

The Syriac Peshitta Bible with English Translations. https://ebin.pub/qdownload/the-syriac-peshita-bible-with-english-translation-genesis-9781463207410-1463207417.html. (Megtekintés: 2023. május 15.)

Megjelent
2024-03-12
Folyóirat szám
Rovat
Tanulmányok