A hívő élet alapjai a Jelenések könyve szerint

Üzenet a hét gyülekezetnek és a mindenkori keresztényeknek - 2. rész

  • Riczingerné Garai Szilvia Evangélikus Hittudományi Egyetem
Kulcsszavak: Jelenések könyve, ὑπομονή, μετάνοια, kitartás, megértés

Absztrakt

A Jelenések könyve második és harmadik fejezetében található hét üzenet különösen koncentráltan mutatja be a hívő élet lényegét. Amit Jézus vár az őt követőtől, az a halálig való kitartás, az ő hűséges követése (ὑπομονή). Ha ez valamiképpen sérül, megtérésre (μετάνοια) van szükség. A tanulmány szerzője a hét gyülekezethez szóló üzeneteket sorba véve tekinti át a kitartás és a megtérés motívumát, majd összegzi a kapott eredményeket, megmutatva, mennyire szoros a kapcsolat a két fogalom között. Ezután tér rá arra, hogy a hívő életfolytatásra nézve mindezeknek milyen tanulságai vannak.

Információk a szerzőről

Riczingerné Garai Szilvia, Evangélikus Hittudományi Egyetem

teológus, lelkészjelölt, pszichológus - Szombathely

Hivatkozások

Aune, David E. 1997. Revelation 1–5. Word Biblical Commentary Volume 52A. Zondervan, Grand Rapids.

Beale, Gregory K. 1999. The Book of Revelation. A Commentary on the Greek Text. Eerdmans, Grand Rapids.

Beale, Gregory K. 2009. We Become What We Worship. A Biblical Theology of Idolatry. InterVarsity Press, Downers Grove.

Hemer, Colin J. 1989. The Letters to the Seven Churches of Asia in Their Local Setting. Sheffield, JSOT Press. (Journal for the Study of New Testament, Supplement Series 11.)

Johnson, Darrell W. 2004. Discipleship on the Edge. An Expository Journey through the Book of Revelation. Canadian Church Leaders Network, Vancouver.

Karner Károly 1990. Apokalipszis. Fordítás és magyarázat. Evangélikus Sajtóosztály, Budapest.

Koester, Craig R. (szerk.) 2014. Revelation. A New Translation with Introduction and Commentary. Yale University Press, 2014. (The Anchor Yale Bible Commentaries.) https://doi.org/10.12987/9780300211030

Ladd, George E. 1993. A Theology of the New Testament. Eerdmans, Grand Rapids.

Malina, Bruce J. – Pilch, John J. 2000. Social-Science Commentary on the Book of Revelation. Fortress Press, Minneapolis.

Mounce, Robert H. 1998. The Book of Revelation. Revised Edition. Eerdmans, Grand Rapids. (The New International Commentary on the New Testament.) https://doi.org/10.5040/bci-000e

Roloff, Jürgen 1993. Revelation. Fortress Press, Minneapolis. (Continental Commentaries.) https://doi.org/10.2307/j.ctv1hqdhrz

Schüssler-Fiorenza, Elisabeth 1981. Invitation to the Book of Revelation. A Commentary on the Apocalypse with Complete Text from The Jerusalem Bible. Image Books, New York.

Takács Gyula 2000. A Jelenések könyve. Exegézisjegyzet. Paulus Hungarus – Kairosz, Budapest.

Thomas, Robert L. 1992. Revelation 1–7. An Exegetical Commentary. Moody Press, Chicago.

Thompson, Leonard L. 1990. The Book of Revelation. Apocalypse and Empire. Oxford University Press, New York. https://doi.org/10.1093/oso/9780195055511.002.0005

Varga Zsigmond 1996. Újszövetségi görög–magyar szótár. Kálvin Kiadó, Budapest.

Wojciechowski, Michał 2019. Ethics in the Revelation of John. Biblica et Patristica Thoruniensia, 12. évf. 1. sz, 25–41. o. https://doi.org/10.12775/BPTh.2019.001

Internetes források

St. Euthymius of Sardis. Catholic.net, https://catholic.net/op/articles/2772/cat/1205/st-euthymius-of-sardis.html. (Megtekintés: 2023. április 26.)

Ókori lexikon. Arcanum adatbázis, https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-okori-lexikon-CA894/. (Megtekintés: 2023. április 26.)

Luther Márton 95 tétele. https://mek.oszk.hu/00200/00203/00203.htm. (Megtekintés: 2023. 04. 29.)

Megjelent
2024-02-12
Folyóirat szám
Rovat
Tanulmányok