Csurgói Városi Szociális Intézmény járvány kezelése

Kulcsszavak: alkalmazkodás, változásvezetési stratégia, együttműködés, hatékonyság

Absztrakt

Csurgói Városi Szociális Intézmény szociális étkeztetést, házi segítségnyújtást, bölcsődei ellátást és idősek nappali ellátása szakfeladatot lát el. 2020 elejétől a COVID-19 járvány kezelése nagy kihívás elé állította az intézményt. Célunk a Kormány, az ellenőrző hatóságok és a fenntartó utasításainak követése, az ellátottak és dolgozók védelme volt, alkalmazkodni a megváltozott helyzethez, hogy senki ne maradjon segítség nélkül.
Jelen publikációban szerző összefoglalja, milyen intézkedéseket tett ebben az időszakban, és az intézmény milyen eredményeket ért el a következő területeken:
• új jogszabályok értelmezése, alkalmazása, tájékozódás a közzétett információkról, nemzetközi gyakorlatok figyelése
• egészségügyi biztonsági előírások betartása: pl. védő eszközök beszerzése, kiosztása, használatának ellenőrzése a dolgozók körében
• új élelmiszer biztonsági előírások betartása pl. csak kiszállítással biztosítjuk az étkeztetést
• online eszközök használatának kibővítése, propagálása pl. térítési díjak fizetése
• konfliktuskezelés, a megváltozott helyzethez való alkalmazkodás segítése, helyzet elfogadtatása
• rugalmas megoldások megtalálása pl. mozgó bolt
• önkéntesek bevonása segítő feladatokba
Kiemelt fontosságú volt az egyértelmű kommunikációs csatornák kiépítése, elsősorban online eszközökön. Vezetőként a teljesen új helyzetekben megfelelő vezetői stílust kellett megválasztani, erősítve a felelősségtudatot, elvárva az etikus magatartást, mintát adni, teret adni az interaktív gondolkodásra, a tapasztalatok megosztására, motiválni, visszacsatolni. Biztosítani kellett az ellátottak felé az esélyegyenlőséget, ventilálás lehetőségét, az egyéni szükségletek feltárását. A fenntartóval kölcsönösen támogattuk egymást a stratégiai döntések meghozatalában, tapasztalatok megbeszélése, menedzsmentkészségek használata te rén. A fentiek nyomán javult kapcsolatrendszerünk. Eredményként könyvelhetjük el, hogy ellátottjaink körében alacsony számban történt COVID-19 vírussal összefüggően fertőzés, megbetegedés, és haláleset nem történt. Feladataink minél hatékonyabb ellátása érdekében szükséges az online eszközök használatának további bővítése, a rugalmas alkalmazkodás, több önkéntes személy bevonása a segítő feladatokba, a széleskörű összefogás erősítése.

Információk a szerzőről

Szilvia Zabundia, Csurgói Városi Szociális Intézmény

Zabundia Szilvia
Születési dátum: 1980. február 27.
E-mail: szilvia.zabundia@gmail.com
Állampolgárság: magyar

TANULMÁNYOK:
• Semmelweis Egyetem - Egészségügyi Közszolgálati Kar – Mentálhigiéné Intézet- Szociális munka mesterképzés, 2020-tól
• PTE Egészségtudományi Kar: Szociális szakvizsga 2013.
• PTE, Állam-és Jogtudományi Kar 2003-2006.: Jogi szakokleveles családvédelmi tanácsadó
• PTE Egészségügyi Főiskolai Kar 1999– 2003.: Általános szociális munkás

Egyéb továbbképzések, képesítések:
• Szociális ágazati mester vezetőképzés 2019.
• 2007 Kapos Felnőtt képző Központ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft: Kisgyermekgondozó, nevelő 2018.
• Kulturális Emberi Erőforrás Szakmenedzser 2016.
• Vezetőképző tréning 2014.
• Pszichiátriai szakápoló 2011.

SZAKMAI TAPASZTALAT: 
• 2012-től a Csurgói Városi Szociális Intézmény intézményvezetője vagyok. Az intézmény szakfeladatai: szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása és bölcsődei ellátás.
• 1999. 02. 01 – 2012. 07. 31.-ig a Somogy Megyei Szeretet Szociális Otthon pszichiátriai részlegén dolgoztam pszichiátriai szakápoló munkakörben.

Megjelent
2021-12-31
Hogyan kell idézni
ZabundiaS. (2021). Csurgói Városi Szociális Intézmény járvány kezelése. IME, 20(4), 33-37. https://doi.org/10.53020/IME-2021-405
Folyóirat szám
Rovat
Cikkek