A hibákból és a nemkívánatos eseményekből való tanulás – módszertani áttekintés a témaspecifikus tanulmányokhoz

Kulcsszavak: nem várt esemény, nemkívánatos esemény, NEVES jelentési rendszer, módszertani útmutató, oki kutatás, hibákból való tanulás

Absztrakt

Az egészségügyi ellátások során kialakuló nem várt események adatainak gyűjtését szolgálja a WHO és az Egészségügyi Minisztérium kezdeményezésére létrehozott NEVES jelentési rendszer. Az ide beérkezett, megtörtént események részletes adatait tartalmazó jelentéseket hét témakörben dolgoztuk fel az általunk kidolgozott, aggregált jelentési adatokra támaszkodó módszertani útmutató alapján. A dolgozat ismerteti ezen módszertan legfontosabb lépéseit és eszköztárát. Ez segíti az intézmények saját adataikra támaszkodó tanulását, a betegbiztonsági intézkedések megfogalmazását és végrehajtását, valamint bevezetőként szolgál a tanulmányok bemutatását célzó cikksorozathoz.

Szerző életrajzok

Dr. habil. Belicza Éva, Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Menedzserképző Központ; NEVES Egyesület a Betegbiztonságért

A Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központ egyetemi docense, a Betegbiztonsági Tanszéki Csoport vezetője, a minőségügyi és betegbiztonsági menedzser szakirányú továbbképzés programvezetője, a NEVES Egyesület a Betegbiztonságért elnöke. Több minőségügyi és betegbiztonsági témájú projekt szakmai vezetője, hazai és nemzetközi kutatás közreműködője, a NEVES program elindítója és egyik vezetője. Fő kutatási területe az egészségügyi szolgáltatók minőségértékelése. Rendszeresen publikál szaklapokban, több hallgatói jegyzetet és tankönyvfejezetet írt az egészségügyi minőségbiztosítás és a betegbiztonság témaköreiben. Belicza_Éva.jpg

Erika Sinka Lászlóné Adamik, Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Menedzserképző Központ; NEVES Egyesület a Betegbiztonságért

16 éven át dolgozott a közvetlen betegellátásban ápolói és asszisztensi szerepkörökben, majd 8 évig egy kórházi minőségügyi rendszer működtetésében vett részt. Közreműködött a hazai fejlesztésű BELLA akkreditációs standardok kialakításában. A Semmelweis Egyetem Betegbiztonsági Tanszéki csoportjának tagja, részt vesz oktatói és tutori feladatokban, betegbiztonsági témájú kutatásokban, projektekben. A NEVES Egyesület a Betegbiztonságért titkára. Sinka_Lászlóné_Adamik_Erika.JPG

Megjelent
2021-12-31
Hogyan kell idézni
Belicza Éva, & Sinka Lászlóné AdamikE. (2021). A hibákból és a nemkívánatos eseményekből való tanulás – módszertani áttekintés a témaspecifikus tanulmányokhoz. IME, 20(4), 13-17. https://doi.org/10.53020/IME-2021-402
Folyóirat szám
Rovat
Cikkek