A szondatáplálás magyarországi helyzetének áttekintése: kihívások és lehetséges megoldások betegbiztonsági és egészség-gazdaságtani megközelítéssel

  • Koczó Anita Danone Magyarország Kft. NUTRICIA Otthonápoló Szolgálat, Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központ https://orcid.org/0009-0009-4361-1227
  • Dr. Molnár Andrea Semmelweis Egyetem Doktori Iskola Egészségtudományi Tagozat Interdiszciplináris alkalmazott egészségtudományok program
  • Sinka Lászlóné Adamik Erika Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központ, NEVES Egyesület a Betegbiztonságért https://orcid.org/0000-0003-2235-0434
Kulcsszavak: alultápláltság, szondatáplálás, betegbiztonság, kórházi hazabocsátás, otthoni szakápolás, finanszírozás

Absztrakt

Absztrakt: A szondatáplálás, amely kiegészítő vagy kizárólagos energia- és folyadékszükségletet biztosító táplálási intervenció, évente több ezer beteg számára nyújt átmeneti vagy számos esetben élethosszig tartó életfenntartó, életmentő terápiát. A közleményünkben bemutatott kutatás egy országos, szondatáplált betegekre specializálódott otthonápoló szolgálat adataival és interjúk segítségével elemzi a szondatáplálás magyarországi helyzetét, annak támogatási és szabályozási környezetét. A tanulmány rávilágít a fekvőbeteg-ellátó intézményekből történő elbocsátás jelentőségére, amely különös figyelmet igényel mind betegbiztonsági, mind egészség-gazdaságtani szempontokból. Az intézeti hazabocsátás kulcsfontosságú pont a betegellátásban, amikor elengedhetetlen a szondatáplálás kivitelezéshez nélkülözhetetlen gyógyászati segédeszközök, speciális tápoldatok, valamint az otthoni szakápolás hozzáférhetőségének megteremtése a beteg biztonságos otthoni ellátásához. Amennyiben ezen tényezők nem biztosítottak, a betegbiztonság sérülhet, továbbá káros hatással lehet mind a fekvőbeteg-, mind az alapellátó rendszer működésére. A vizsgálat bemutatja, hogy az egészségügyi szakemberek szondatápláláshoz szükséges ismereteinek bővítésére, a betegek mihamarabbi bevonása és oktatásukra tett intézkedések, valamint a fekvőbetegintézmény hazabocsátási folyamatának optimalizálására tett intézkedéseink milyen eredményekkel bírnak a szondatáplált beteg ellátására betegbiztonsági és egészség-gazdaságtani megközelítésekből.

Információk a szerzőről

Dr. Molnár Andrea, Semmelweis Egyetem Doktori Iskola Egészségtudományi Tagozat Interdiszciplináris alkalmazott egészségtudományok program

ORCID azonosítót a késöbbiekben pótóljuk. 

Megjelent
2024-06-17
Hogyan kell idézni
KoczóA., MolnárA., & Sinka Lászlóné AdamikE. (2024). A szondatáplálás magyarországi helyzetének áttekintése: kihívások és lehetséges megoldások betegbiztonsági és egészség-gazdaságtani megközelítéssel. IME Innováció Menedzsment Egészségügy, 23(2.), 17-28. https://doi.org/10.53020/IME-2024-203
Rovat
Cikkek