A gyermekkori figyelemzavar és hiperaktivitás kezelése a magyar közfinanszírozott ellátásban

Kulcsszavak: ADHD, figyelemzavaros hiperaktivitás, farmakoterápia, epidemiológia

Absztrakt

Magyarországon a gyermek- és serdülőkori figyelemzavar és hiperaktivitás (attention deficit and hyperactivity disorder – ADHD) prevalenciájáról és incidenciájáról populációs szintű felmérés még nem készült. Hazánkban az ADHD kezelésére a metilfenidát és atomoxetin hatóanyagú gyógyszerek vannak forgalomban, azonban nem ismert, hogy az ADHD-ban érintett gyermekek közül hányan jutnak el közfinanszírozott ellátás keretében szakemberhez, és mennyien részesülnek farmakoterápiában.

Vizsgálatunkban célja a gyermek- és serdülőkori ADHD évenkénti prevalenciájának és incidenciájának meghatározása a hazai közfinanszírozott ellátás keretein belül 2013–2022 időszakban, valamint a gyógyszerrel kezelt gyermekek arányának azonosítása. A 0–18 éves hazai korcsoportokban megvizsgáltuk az ADHD diagnózissal megjelenők egy évre vonatkoztatott standardizált tartamprevalenciáját és incidenciáját. Korcsoportok, nemek és régiók szerint leíró elemezéseket végeztünk, továbbá felmértük az ADHD-val diagnosztizált gyermekek között a gyógyszeres kezelésben részesülők arányát, náluk az első diagnózis és a gyógyszerelés megkezdése között eltelt időt és az elsőként választott farmakoterápia típusát.

Az ADHD diagnózissal a hazai közfinanszírozott ellátásban legalább egyszer megjelent gyermekek éves prevalenciája 2013-tól 2022-ig folyamatos emelkedést mutat, de a nemzetközi epidemiológiai adatok alapján várható mértéktől így is jelentősen elmarad (2022-ben 0,69%). Az incidens betegek között a fiúk és lányok aránya 4:1, a prevalens betegek között ez az arány 5:1. A regionális eltérések markánsak. A vizsgált időszakban egyre fiatalabb korban kerültek a gyermekek szakemberhez. Az ADHD-vel diagnosztizált gyermekek 21,7%-a  részesült gyógyszeres kezelésben,  többségüknél (65,0%) az atomoxetin volt az elsőként választott készítmény.

Magyarországon egyre több ADHD-s gyermek jut diagnózishoz és ellátáshoz, de a várható esetek túlnyomó többsége továbbra sem jelenik meg a közfinanszírozott ellátásban. A farmakoterápiás gyakorlat hazánkban eltér a nemzetközi javaslatoktól.

Szerző életrajzok

Dr. Nagy Péter , Bethesda Gyermekkórház

Dr. Nagy Péter 2000-ben végzett a Semmelweis Egyetem Általános Orvosi Karán. 2006-ban gyermek- és ifjúságpszichiáter szakvizsgát tett. Jelenleg a Bethesda Gyermekkórház Neurodevelopmentális Ambulanciájának vezetője. 2012-től a Magyar Gyermek- és Ifjúságpszichiátria és Társszakmák Társaságának elnökségi tagja, 2006-tól 2021-ig főtitkára, 2021-től pedig elnöke. 2015. óta a Egészségügyi szakmai kollégium gyermekpszichiátriai és addiktológiai tagozatának tagja. Meghívott tagként részt vesz ezen kívül a European College of Neuropsychopharmacology (ECNP) Child and Adolescent Neuropsychopharmacology Network és a European ADHD Guideline Group munkájában.

Bársony Gábor, Research Flow Kft

Bársony Gábor a Research Flow Kft munkatársa. A Research Flow Kft adatelemzéssel, adatbányászattal és statisztikával foglalkozó vállalat, amely szakértelmével rendszeresen támogatja a szakmai társaságok tudományos kezdeményezéseit.

Frigyesy Róbert, Research Flow Kft

Frigyesy Róbert 2010-ben a Semmelweis Egyetemen egészségügyi informatikus menedzser diplomát szerzett. Az elmúlt 15 évben nagy egészségügyi adatbázisokon végzett kutatásokat, jelenleg a Research Flow Kft Adatelemzési és Data Science üzletágát vezeti

Dr. Imre László, Semmelweis Egyetem EKK Digitális Egészségtudományi Intézet

Dr. Imre László pályakezdését követően 20 éven át gyakorló orvos volt, majd egészségbiztosítási és adatelemzési területeken szakértőként, menedzserként dolgozott. Jelenleg mesteroktató a Semmelweis Egyetemen.

Mazzag Bálint, Research Flow Kft.

Mazzag Bálint jelenleg a Budapesti Corvinus Egyetem Pénzügy mesterszakos hallgatója, tanulmányai során adatelemzési és vizualizációs projektekben és kutatásokban vett részt, diverz tématerületeken. Jelenleg a Research Flow Kft. Data Storytelling üzletágát vezeti.

Dr. Pénzes Melinda , Semmelweis Egyetem EKK Egészségügyi Menedzserképző Központ, Egészségbiztonsági Nemzeti Laboratórium – Adatvezérelt Egészség Divízió

Dr. Pénzes Melinda 2004-ben általános orvosként végzett a Szegedi Tudományegyetemen, 2009-ben megelőző orvostan és népegészségtan szakvizsgát, 2017-ben a Semmelweis Egyetem Doktori Iskolájában PhD-fokozatot szerzett. 2007 óta dolgozik a Semmelweis Egyetemen, kezdetben az ETK Népegészségtani Intézetében, 2010-től az ÁOK Népegészségtani Intézetében, 2022- től az Egészségügyi Menedzserképző Központban. A Semmelweis Egyetem Megelőző orvostan és népegészségtan Grémiumának tagja, Doktori Iskolájában témavezető. 2007-től számos hazai és nemzetközi népegészségügyi és dohányzással kapcsolatos kutatásban és projektben vett részt projektvezetőként, mentorként, szakmai tanácsadóként. Több hazai és nemzetközi tudományos folyóiratban rendszeresen lektorál, valamint bírálóbizottsági, illetve szerkesztőségi tag.

Megjelent
2024-06-17
Hogyan kell idézni
NagyP., BársonyG., Frigyesy R., ImreL., MazzagB., & PénzesM. (2024). A gyermekkori figyelemzavar és hiperaktivitás kezelése a magyar közfinanszírozott ellátásban. IME Innováció Menedzsment Egészségügy, 23(2.), 49-58. https://doi.org/10.53020/IME-2024-206
Rovat
Cikkek