Az intézményválasztás döntési háttere és páciensmotivációja a magánfinanszírozású nagyízületi protetikai műtétek esetében

Kulcsszavak: térdprotézis-műtét, csípőprotézis-műtét, műtéti döntés, magánkórház

Absztrakt

Bevezetés A térdprotézis-műtéti páciensek klinikai eredményekkel kapcsolatos elvárásait megismerendő, valamint egy e célra fejlesztett nemzetközi mérőeszköz hazai statisztikai validálása céljából indítottunk kutatást 2023-ban. A kutatás egy részében azt is vizsgáltuk, milyen tényezők játszanak szerepet a magánintézményt választó páciensek döntésében.

Módszerek A kutatás nulladik fázisában a kérdőívet pilot tesztnek vettettük alá mind csípő-, mind térdprotézis-műtéti páciensek körében. A válaszadókat az online térben, közösségi médiában rekrutáltuk tematikus betegcsoportokban, 2023 júliusa és szeptembere között.

Eredmények A minta nagysága 393 fő, melynek 23,15%-a választott a csípő- vagy térdprotézis-műtétre magánkórházat. Jelen tanulmányban ennek a 91, magánkórházat választó páciensnek a motivációját, intézményválasztásának hátterét mutatjuk be. A műtéti helyszín kiválasztásánál az ortopéd sebész személye a leginkább befolyásoló tényező, a magánkórházat választók 87%-a először az operatőrről dönt.

Következtetések Az ortopéd orvos szerepe mellett nem elhanyagolható, milyen információhoz jut hozzá a beteg, legyen az akár állami -, akár magánműtét. A hiteles, a beteg egészségértéséhez illeszkedő széleskörű tájékoztatás mellett a megalapozott döntéshez szükség lenne transzparenciára, mindkét szektor minőségi indikátorainak bemutatására. 

Megjelent
2024-05-02
Hogyan kell idézni
LengyelL., & LámJ. (2024). Az intézményválasztás döntési háttere és páciensmotivációja a magánfinanszírozású nagyízületi protetikai műtétek esetében . IME Innováció Menedzsment Egészségügy, 23(1), 18-24. https://doi.org/10.53020/IME-2024-103
Rovat
Cikkek