A strukturált leletezés jelentősége az egészségügyben

Kulcsszavak: elektronikus egészségügyi nyilvántartás, szisztematikus áttekintés, adattudomány, számítógépes orvosi nyilvántartás

Absztrakt

Napjaink digitális világa lehetőséget teremt az orvosi diagnosztikus vizsgálatok, terápiás eljárások és kutatási folyamatok rohamos fejlődésére. Az egyetemi szintű kutatótevékenység szempontjából az egyik legnagyobb innovációs jelentőséggel az adatok digitális tárolása és pontos, gyors feldolgozása bír. A strukturált, mindannyiunk számára elérhető és átlátható adattárolás azonban a legtöbb hazai és nemzetközi intézményben máig nem megoldott.

Célunk a korábbi tanulmányok alapján alátámasztani, hogy az egészségügyi ágazatban is egyre nagyobb teret nyer a modern digitális eszközök, elektronikus munkafolyamatok és az innovatív adatfeldolgozási módszerek alkalmazása. Az anamnesztikus és diagnosztikus protokollok és azok követési tendenciájának felmérései alapján szeretnénk bizonyítani, hogy a hatékonyabb betegellátó- és kutatómunka elérése érdekében célszerű az orvosi adatokat egy strukturált leletező rendszerbe felvenni.

A Pubmed/Medline adatbázisban MeSH kifejezések és szabad szöveg felhasználásával elsősorban szisztematikus áttekintő irodalmat kerestünk. Miután a szakirodalom, valamint a saját méréseink alapján is megbizonyosodtunk arról, hogy a strukturált adatgyűjtés és adatértékelés szükséges és ígéretes technika lehet az orvosi diagnózisok, terápia és kutatási folyamatok fejlesztésében, bemutatjuk saját strukturált kiértékelési sablonunkat.

Bár a kutatások főleg a papír alapú és az elektronikus adat közötti különbségre koncentrálnak, a szakirodalomban azonban már újabb tanulmányok eredményei meggyőző bizonyítékot mutatnak arra vonatkozóan, hogy a strukturált és szabványosított adatrögzítés javítja az egészségügyi dokumentáció minőségét. Az általunk kezelt nagy mennyiségű betegdokumentáció ésszerű tárolására egy saját adatbázist építettünk.

Az elektronikus információs rendszerek használata elősegíti az egészségügyi szakemberek dokumentációs tevékenységét. Magának az elektronikus adatnak a minősége különösen fontos a betegellátásban, de az elektronikus egészségügyi dokumentáció (EHR) nélkülözhetetlen információkat szolgáltatnak a minőségbiztosítás szempontjából is.

A strukturált és szabványosított dokumentációs módszer pozitívan befolyásolja a lelet minőségét, valamint lehetőséget teremt az adatok újra felhasználására, de bevezetése a kezdeti időszakban megnövekedett adminisztratív terheket róhat az egészségügyi dolgozók számára.

Megjelent
2024-05-02
Hogyan kell idézni
Bagdy-BálintR., Pálvölgyi E. F., NémethB., & RózsaN. K. (2024). A strukturált leletezés jelentősége az egészségügyben. IME Innováció Menedzsment Egészségügy, 23(1), 52-62. https://doi.org/10.53020/IME-2024-107
Rovat
Cikkek