Az újraélesztési lánc fejlesztésének lehetőségei - egy országos adatokra épülő kutatás tanulságai

Kulcsszavak: újraélesztés, gyökéroki elemzés, megelőzés, oktatás

Absztrakt

Bevezetés: A kórházi körülmények között bekövetkező szívhalál alapvetően gyakori eseménynek minősül. Az okok feltérképezése segíthet a megelőzésben, mert bár vannak olyan kórképek, amelyek esetében a kórházi körülmények között fellépő hirtelen szívmegálláskor esetén tökéletesen végrehajtott reanimáció sem hozhat pozitív eredményt, törekedni kell arra, hogy az újraélesztési folyamat megfelelő módon történjen, ne függhessen annak szervezettségétől a beteg túlélési esélye.

Célkitűzés: Célunk, hogy felhívjuk a figyelmet az egészségügyi intézményekben végzett újraélesztések eredményességének növelési lehetőségeire.

Módszer: A témában készült kutatás, valamint az azóta a NEVES rendszerbe érkezett adatok feldolgozása alapján mutatunk be összefüggéseket, illetve szakirodalmi- és intézményi jógyakorlatok bemutatásán keresztül igyekszünk fejlesztési javaslatokat bemutatni.

Eredmények: Felmérésünk szerint hazánkban a kórházi körülmények között bekövetkezett szívhalálok reanimációinak során jelentős intézményi, osztályos, és eszköz rendelkezésre állási különbségek fedezhetők fel. Érdemes minden intézménynek saját felmérést készíteni tehát, viszont az az adatokból, és a bevont szakértők véleménye alapján is látszik, hogy az oktatásban, és a kommunikációs fejlesztések terén is több hazai intézményben lehetne újításokat bevezetni.

Megbeszélés: Az intézményi szintű eredményesség javulásának egyik fontos kritériuma az ellátási feltételek megfelelőségének biztosítása, ugyanakkor az eszközös, és humán erőforrás fejlesztések, az újraélesztés, valamint az újraélesztési lánc működésének oktatása, valamint az intézményi kommunikáció javítása is a kórházak eredményességét javíthatják. 

Következtetés: Az újraélesztési lánc intézményi működése egy nagyon komplex folyamat, ahol a jól működő gyakorlat nem mindig párosul a sikeres újraélesztésekkel. Jelen közlemény célja az, hogy bemutassa az újraélesztési lánc esetleges hibás működése mögött meghúzódó okokat, és ezekre adekvát megoldási javaslatokat, működő jógyakorlatokat mutasson meg.

Megjelent
2024-05-02
Hogyan kell idézni
MikesyG., Belicza Éva, & Sinka Lászlóné Adamik E. (2024). Az újraélesztési lánc fejlesztésének lehetőségei - egy országos adatokra épülő kutatás tanulságai. IME Innováció Menedzsment Egészségügy, 23(1), 25-33. https://doi.org/10.53020/IME-2024-104
Rovat
Cikkek