A fordítástudomány és a zenetudomány kapcsolatáról

  • Kinga Fanni Sárvári
  • Miklós Földvári
Kulcsszavak: dalfordítás, énekelhetőség, operafordítás, vokális fordítás, zeneszöveg

Absztrakt

A tanulmány szerzői a zene és fordítás, illetve a zenetudomány és fordítástudomány kapcsolatát kívánják felvázolni és példákkal is szemléltetni. Ja- vaslatot tesznek a zenei fordítások problémakörének elhelyezésére a fordítástudomá- nyon belül, megemlítve a vonatkozó irodalmi, nyelvészeti és szövegtudományi kap- csolódási pontokat. Szó esik továbbá a különböző nyelvi közvetítési célok (szkoposz) elérését szolgáló eltérő fordítói döntésekről és stratégiákról. A vokális művek szö- vegfordításainak elemzésekor az énekelhetőség mint központi fogalom mellett – te- kintettel a zenei fordítások készítőire, felhasználóira, befogadóira és kutatóira – to- vábbi kulcsfontosságú tényezők (pl. felhasználási mód, befogadók előismeretei, a szöveg elhangzásának ténye és formája stb.) vizsgálata is indokolt lehet. A tanul- mány szakirodalmi áttekintése egymásra is reflektáló, olykor pedig akár vitában is álló kutatási nézőpontok és eredmények összefoglalásán túl kiemelt figyelmet fordít a dalok és operák fordítási kérdéseivel foglalkozó tudományos publikációk ismerte- tésére. E két vokális műfaj különlegesen népszerűnek bizonyul a fordítástudományi kutatásokban, ráadásul formai és terjedelmi szempontból végleteket is képviselnek a hangszerkíséretes énekelt művek kategóriáján belül, ennek köszönhetően pedig a zenei fordítások általános jellemzőin túl a műfajhoz kötött fordítási tulajdonságok és szempontok bemutatására is alkalmasnak bizonyulnak. A szerzők szándéka szerint a tanulmány megállapításai a zenei fordítások iránt érdeklődőknek és a témával foglalkozó szakembereknek is új ismeretekkel és kutatási ötletekkel szolgálhatnak.

Megjelent
2022-04-24
Rovat
Fordítás

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei