Tolmácsolásetika a 21. században

  • Ildikó Horváth

Absztrakt

A tolmácsolásetika kérdése, a tolmács által a tolmácsolt kommuni- kációs folyamatban betöltött szerep régóta foglalkoztatja a tolmácsolástudományt. A szakmai etikai értékek és elvek, a helyes és helytelen szakmai viselkedés a szak- mai etikai kódexekben tükröződik. A tolmácsokat és fordítókat tömörítő országos és nemzetközi szakmai szervezetek többsége kidolgozta az etikai kódexét, ezekből kirajzolódik néhány univerzálisnak tekinthető elv, úgymint a titoktartás, a pártat- lanság, a szakmai felkészültség. Az új technológiák, a mesterséges intelligencia, és legújabban a 2020-as egészségügyi világválság által előidézett helyzet alapjában megváltoztatta a tolmácsok munkakörülményeit, a munkavégzés módját. Ez a vál- tozás a tolmácsolás terén olyan kérdéseket vet fel, amelyek közvetlenül érintik a tolmácsolásetika egyetemes alapelveit is.

Megjelent
2021-05-19