A stressz hatása a szóbeli nyelvi közvetítés minőségére tolmácsvizsgákon

  • Rita Besznyák

Absztrakt

Tolmácsolás közben a nyelvi közvetítés minőségére számos tényező hatással van – a tolmácsnak gyakran változó és kiszámíthatatlan körülmények között kell magas színvonalon teljesítenie, hiszen a kommunikáció sikere múlhat rajta. Mindez komoly stresszterhelést jelent a tolmácsok számára, ami kétségtelenül rányomja a bélyegét a nyelvi közvetítés minőségére is. Különösen igaz ez a tolmácshallgatók esetében, akiknek a képzésük lezárásaként vizsgán kell számot adniuk az elsajátított ismeretekről és készségekről. Ez a kétszeresen is stresszes helyzet ideális lehetőséget nyújt annak feltérképezésére, hogy a stressznek – az általában vizsgált fiziológiai tüneteken túl – milyen hatása van a nyelvi közvetítés minőségére. Ezt a kutatási célt szem előtt tartva a tanulmány először áttekinti azokat a tényezőket, melyek alapján megítélhető a tolmácsolás minősége, majd számba veszi azokat a külső és belső változókat, melyek hatással lehetnek a tolmács teljesítményére. Ezen belül is kiemelt hangsúlyt kapnak a tolmácsolandó szöveg nehézségét meghatározó tényezők és a stresszfaktor. A teljesítményszorongásból fakadó esetleges minőségromlás konkrét megnyilvánulásainak felderítéséhez a tanulmány harmadik felében összegzem azokat a szempontokat, amelyek a tolmácsteljesítmény értékelésénél megjelennek vizsgahelyzetben. A tanulmány végén röviden kitérek arra is, hogy az eddigi kutatások fényében milyen lehetséges kutatási irányok körvonalazódnak a jövőre nézve.

Megjelent
2020-01-22