A magyar irodalom recepciója Hollandiában

Absztrakt

A holland‒magyar kapcsolatok évszázados története ellenére Hol- landiában csak a 19. század második felétől jelentek meg magyarból – jórészt köz- vetítő nyelven keresztül – fordított szépirodalmi művek. Tanulmányommal megkí- sérlem összefoglalni, mely művek és milyen körülmények között jelentek meg holland fordításban a második világháborútól a kétezres évek elejéig. Ennek során – mivel a fordított szöveg éppúgy csak befogadása révén válhat irodalommá, mint az eredetinek tekintett alkotás – igyekszem megvizsgálni a fordításnak a befogadó kultúrára gyakorolt hatását is.

Megjelent
2024-05-31
Hogyan kell idézni
VargaO. (2024). A magyar irodalom recepciója Hollandiában. Fordítástudomány, 26(1), 98-109. https://doi.org/10.35924/fordtud.26.1.6
Rovat
Műfordítás