Elfogadhatósági és elvárási normák a fordításban egy hatásvizsgálat tükrében

Absztrakt

A jelen tanulmány középpontjában egy hatásvizsgálat áll, amelynek eredményeit a szerző a fordítási norma, ezen belül is az elfogadhatósági norma (acceptability) és az elvárási norma (expectancy norm) felől értelmezi. Az elfogad- hatósági norma Toury nevéhez köthető (Toury 1980), és azt jelenti, hogy a fordító a fordítási folyamat során főként a célnyelvi normákhoz alkalmazkodik annak ér- dekében, hogy fordítása a célkultúra tagjai számára elfogadható legyen. Az elvá- rási norma fogalma Chesterman rendszerében jelenik meg (Chesterman 1993), és azokra az elvárásokra vonatkozik, amelyeket a célnyelvi olvasók fogalmaznak meg. A bemutatott vizsgálattal kapcsolatban feltett egyik legfontosabb kérdés az, hogy az elfogadhatóság normáját követő fordítói viselkedés eredményeként keletkezett fordítás minden esetben találkozik-e a befogadók által képviselt elvárási normák- kal. A kutatás korpuszát J.D. Salinger The Catcher in the Rye (1951) című regényé- nek egy részlete alkotja Gyepes Judit (1964), illetve Barna Imre (2015) fordításá- ban, a kérdőíves vizsgálatban 168 kitöltő vett részt.

Megjelent
2023-12-10
Hogyan kell idézni
SzakályS. (2023). Elfogadhatósági és elvárási normák a fordításban egy hatásvizsgálat tükrében. Fordítástudomány, 25(2), 20-33. https://doi.org/10.35924/fordtud.25.2.2
Rovat
Tanulmányok