Magyarország térinformatikai alapú gyorsforgalmi átjárhatósági vizsgálata az elektromobilitás szempontjából– helyzetkép és fejlesztési lehetőségek

  • Soha Tamás ELTE TTK Környezet- és Tájföldrajzi Tanszék, Budapest
  • Németh Izabella KTI Közlekedésfejlesztési Kutatóközpont Hálózattervezési Osztály, Budapest
  • Munkácsy Béla ELTE TTK Környezet- és Tájföldrajzi Tanszék, Budapest
Kulcsszavak: elektromos autók, villámtöltés, térbeli optimalizáció, átjárhatóság, Magyarország

Absztrakt

Jelen kutatás keretében két szempont, nevezetesen az areális lefedettség és a lineáris elérhetőség alapján készült el az elektromos autók hazai villámtöltési lehetőségének vizsgálata az ország gyorsforgalmi átjárhatóságának szempontjából. A vizsgálat során két korábban publikált koncepció (E.ON - MOL és BME KKT), valamint egy erre a célra kidolgozott saját módszertan (ELTE KTF) alapján készültek összehasonlító térinformatikai elemzések a különböző helyszínekre javasolt elektromos töltőpontok felhasználásával.

A modellezés során kirajzolódott, hogy a gyorsforgalmi utak mentén rendelkezésre álló elektromosautó-töltőhálózat a hosszú távú elektromos közlekedés követelményeinek kielégítésére csak korlátozottan alkalmas. A vizsgálat eredményei arra engednek következtetni, hogy a már meglévő a töltőállomások térbeli elhelyezésénél nem az országos átjárhatóság megteremtése volt a stratégiai cél, hiszen jelenleg a töltőállomások mindössze 5%-a helyezkedik el az autópályák közvetlen közelében és ennek csupán a fele villámtöltő, melyek hosszú távú közlekedés kielégítéséért volnának felelősek. A megvizsgált hazai koncepciók helyszínválasztásai elősegíthetik az ország elektromos átjárhatóságát, illetve a töltőpontok térbeli optimalizációja kedvezően hat a töltőállomások által lefedett szolgáltatási területek kiterjedésére. A kutatás során alkalmazott térinformatikai eljárás újszerűnek tekinthető a közlekedés témakörébe tartozó hazai szakirodalomban. A vizsgálat tapasztalatai arra engednek következtetni, hogy a magyar földrajztudomány számára ez az ígéretes kutatási terület jelentős potenciált rejt, miközben az eredmények gyakorlati alkalmazhatósága a piaci szereplők és a döntéshozók figyelmére egyaránt számot tarthat.

Megjelent
2021-03-24
Rovat
Értekezések