Információ az olvasóknak

A Földrajzi Közlemények a Magyar Földrajzi Társaság negyedévente megjelenő tudományos folyóirata, a földrajztudomány vezető magyar nyelvű folyóirata, a földrajzi gondolatok és kutatási eredmények közreadásának egyik legfontosabb anyanyelvi fóruma. A folyóirat fő rovatai: Értekezések, Kisebb közlemények, Műhely, Vita, Szemle, Társasági élet, Krónika és Irodalom. A folyóirat elsősorban a természetföldrajz és a társadalomföldrajz témakörébe tartozó tanulmányokat, kisebb közleményeket és könyvismertetéseket közöl, de helyet ad a Magyar Földrajzi Társaság működését és tevékenységét érintő beszámolóknak, továbbá műhelyvitáknak és szemleanyagoknak is. A Földrajzi Közlemények természetesen nyitott és nagy érdeklődést mutat a rokon tudományok képviselőinek publikációi iránt is. A tanulmányok nyomtatásban fekete-fehér formátumban, online pedig színesben jelennek meg évente négy alkalommal.