Az LMBTQ turizmus kínálati oldalának vizsgálata a magyarországi egyetemisták körében

  • Szabó Balázs Attila PTE TTK Földtudományok Doktori Iskola, Pécs
Kulcsszavak: melegturizmus, LMBT, melegföldrajz, LMBT földrajz

Absztrakt

Kutatásomban az LMBTQ turizmus kínálati elemeire kívánok összpontosítani, mint a társadalmi elfogadottság mértéke, turisztikai infra-és szuprastruktúra elemzése, valamint a biztonság kérdése. A társadalmi elfogadottság kérdésében az LMBTQ turizmusra vagy inkább szűkebben melegturizmusra vonatkozó primer kérdőíves kutatásom eredményeivel adalékul kívánok szolgálni a korábbi kutatásokhoz a témában. A vizsgálatot egy online kérdőíves felméréssel kívánom alátámasztani. Arra a kérdésre keresem a választ, hogy milyen összefüggés van az LMBTQ turizmus magyarországi kínálatának megjelenése és a lakosság melegekhez való viszonya között? A fenti kérdést a szabadidő eltöltés szociálgeográfiai alapfunkcióba ágyazva vizsgálom. A jelen kutatás új szemszögből, nem az itt élő, hanem az ide utazó potenciális LMBTQ turistákhoz való hozzáállásba ad betekintést.

Összességében a melegturizmust – avagy LMBTQ turizmust érintő legfontosabb kínálati elemek bemutatásával egy pillanatképet is szeretnék adni a 2020-as állapotról Magyarország esetében. Ezek kapcsán sorra veszem a befolyásoló tényezőket, mint állami szerepvállalás, politika, civil szerveződések, marketingstratégiák, társadalmi attitűd stb. Mindezek elemzésével lehetséges prognózisokat vázolok fel a magyarországi LMBTQ turizmus jövőbeli alakulására.

Megjelent
2021-03-24
Rovat
Értekezések