A katonai közlekedési támogatás vasútföldrajzi alapú vizsgálata

  • Zsolt Lévai Közlekedéstudományi Intézet, Budapest NKE HHK Katonai Műszaki Doktori Iskola, Budapest
Kulcsszavak: katonaföldrajz, közlekedésföldrajz, a vasúti közlekedés földrajza, katonai logisztika, szállítási támogatás

Absztrakt

A síneken futó vonatok a közlekedési rendszer szerves részét képezik, és mint ilyenek, a katonai logisztika közlekedési támogatási rendszerének elemei közé sorolhatók. A katonai szállítási-mozgatási feladatok mennyisége – szövetségesi kötelezettségek okán is – folyamatosan emelkedik. A vasúti közlekedés megfelelő szállítóképessége, valamint előnyösebb környezeti tulajdonságai miatt érdemes vizsgálni, hogy a földrajzi viszonyok mennyire teszik képessé az alágazatot a megnövekedő katonai szállítási feladatok ellátására. Cikkem a katona-, a társadalom- és a természetföldrajzi megközelítéseken keresztül ezt az elemzést teszi meg.

Megjelent
2021-01-17
Rovat
Értekezések