A hosszú és bizonytalan idejű műtéti előjegyzés hatása az artroszkópos térdműtétre váró betegek preoperatív pszichológiai állapotára

  • Gárgyán Dorina Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Traumatológia Klinika
  • Teleki Szidalisz Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Pszichológia Intézet, Személyiség- és Egészségpszichológia Tanszék
  • Gárgyán István Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Traumatológia Klinika
Kulcsszavak: műtéti halasztás, preoperatív szorongás, COVID-19

Absztrakt

Bevezetés: A műtéti halasztások állandó kihívást jelentenek az egészségügyi ellátórendszer és a betegek számára is, melynek számos kedvezőtlen hatása lehet a betegek egészségi állapotára. A Covid-19 járvány miatt megsokszorozódott az elhalasztott műtétek száma, amire az elmúlt évtizedekben még nem volt példa. A betegek preoperatív szorongása szerteágazó okokra vezethető vissza, melyhez hozzájárult a kialakult járványhelyzet. Az ebből fakadó műtéti halasztások pedig feltételezhetően további pszichés megterhelést jelentettek a betegeknek.
Módszertan: A Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Traumatológiai Klinikára előjegyzett 18-60 év közötti artroszkópos térdműtétre váró betegek közül 83 személyt vontunk be a vizsgálatba anonim, önkéntes alapon. A betegek átlagéletkora 37,7 (szórás: 13,1) év volt. A vizsgálati csoportba 54 beteg került, akiknek műtétjét a járvány második, harmadik hulláma során egyszer vagy többször elhalasztották, vagy a műtéti előjegyzésük került halasztásra. A kontroll csoportot az a 29 beteg képezte, akiknek panaszai a harmadik hullám lecsengése után jelentkeztek és orvosuk a kivizsgálások után műtétre jegyezte elő őket. A betegek az Egészségügyi Világszervezet Jóllét Kérdőív rövidített magyar változatát, Spielberger-féle Állapot-Vonás Szorongás Kérdőív rövidített változatát, Észlelt Stressz Kérdőívet és a Reménytelenség Kérdőívet töltötték ki. A kapott adatok csoportosan kerültek feldolgozásra és összehasonlításra, melyhez az IBM SPSS Statistics 21 programot alkalmaztuk.
Eredmények: Eredményeink szerint azok a betegek, akiknek több alkalommal halasztották el a műtétjét, rosszabb jólléttel és magasabb szorongással jellemezhetőek. A műtéti halasztás időtartama nem befolyásolja a betegek pszichológiai állapotát. A vonás- és állapotszorongás mértékében a legmagasabb értéket az asszisztensek, majd az orvosok által nyújtott értesítést kapó betegek mutatták, míg a legkisebb mértékű szorongást az emailben történő értesítés jelentette.
Következtetések: A betegeknek elsősorban nem a hosszú előjegyzési időintervallummal van problémájuk, hanem az újabb és újabb halasztással, ami miatt minden alkalommal fel kell készülni mentálisan a műtétre, majd fel kell dolgozni a halasztás okozta csalódást. A jelen vizsgálat eredményei alapján a betegek szorongását tekintve a legmegfelelőbb, ha a műtéti halasztásról a tájékoztatást emailben kapják, ugyanakkor az átfogó tájékoztatást az operáló orvos tudja adni.

Hivatkozások

Bech, P., Gudex, C., & Johansen, K. S. (1996). The WHO (Ten) well-being index: validation in diabetes. Psychotherapy and psychosomatics, 65(4), 183-190.

Beck, A. T., Steer, R. A., Beck, J. S., & Newman, C. F. (1993). Hopelessness, depression, suicidal ideation, and clinical diagnosis of depression. Suicide and Life‐Threatening Behavior, 23(2), 139-145.

Bresser, P. J., Sexton, D. L., & Foell, D. W. (1993). Patients’ responses to postponement of coronary artery bypass graft surgery. Image: the Journal of Nursing Scholarship, 25(1), 5-10.

Cohen, S., Kamarck, T., & Mermelstein, R. (1983). A global measure of perceived stress. Journal of health and social behavior, 385-396.

Doglietto, F., Vezzoli, M., Biroli, A., Saraceno, G., Zanin, L., Pertichetti, M., & Fontanella, M. M. (2020). Anxiety in neurosurgical patients undergoing nonurgent surgery during the COVID19 pandemic. Neurosurgical focus, 49(6), e19.

Ivarsson, B., Larsson, S., & Sjöberg, T. (2004). Patients’ experiences of support while waiting for cardiac surgery. A critical incident technique analysis. European Journal of Cardiovascular Nursing, 3(2), 183-191.

Ivarsson, B., Ola Kimblad, P., Sjöberg, T., & Larsson, S. (2002). Patient reactions to cancelled or postponed heart operations. Journal of nursing management, 10(2), 75-81.

Kaptain, K., Ulsøe, M. L., & Dreyer, P. (2019). Surgical perioperative pathways - Patient experiences of unmet needs show that a person‐centred approach is needed. Journal of clinical nursing, 28(11-12), 2214-2224.

King, A., Bartley, J., Johanson, D. L., & Broadbent, E. (2019). Components of preoperative anxiety: a qualitative study. Journal of health psychology, 24(13), 1897-1908.

Lee, C. M., Rodgers, C., Oh, A. K., & Muckler, V. C. (2017). Reducing surgery cancellations at a pediatric ambulatory surgery center. AORN journal, 105(4), 384-391.

Magnusson, H., Felländer-Tsai, L., Hansson, M. G., & Ryd, L. (2011). Cancellations of elective surgery may cause an inferior postoperative course: the ‘invisible hand’of health-care prioritization? Clinical Ethics, 6(1), 27-31.

Magyarország Kormánya (2020. március). https://koronavirus.gov.hu/cikkek/ket-koronavirusos-beteg-van-magyarorszagon

Magyarország Kormánya (2021. március). https://kormany.hu/hirek/kasler-miklos-elrendelte-az-egynapos-sebeszeti-ellatasok-azonnali-felfuggeszteset

Magyarország Kormánya (2021. április). https://kormany.hu/hirek/ujraindul-az-egynapos-sebeszet

Mark, M. (2003). Patient anxiety and modern elective surgery: a literature review. Journal of clinical nursing, 12(6), 806-815.

Mehta, S. S., Bryson, D. J., Mangwani, J., & Cutler, L. (2014). Communication after cancellations in orthopaedics: The patient perspective. World journal of orthopedics, 5(1), 45.

Ohlsson, E., & Forsberg, A. (2006). Postponed surgery-consequences for orthopaedic patients. Theoria: Journal of Nursing Theory, 15(2), 19-27.

Perczel-Forintos D., Sallai J., & Rózsa S. (2001). A Beck-féle Reménytelenség Skála pszichometriai vizsgálata. Psychiatria Hungarica, 16(6), 632-643.

Rose, J., Weiser, T. G., Hider, P., Wilson, L., Gruen, R. L., & Bickler, S. W. (2015). Estimated need for surgery worldwide based on prevalence of diseases: a modelling strategy for the WHO Global Health Estimate. The Lancet Global Health, 3, S13-S20.

Sipos K., Sipos M., Speilberger C. D. (1978): A State-Trait Anxiety Inventory (STAI) magyar változata. In: Mérei F., Szakács F. (Ed.). (1988). Pszichodiagnosztikai vademecum I/2. Tankönyvkiadó.

Smith, A. F., & Pittaway, A. J. (2002). Premedication for anxiety in adult day surgery. (Cochrane Review). In: The Cochrane Library. Issue 3. Oxford: Update Software.

Stauder A., & Konkolÿ Thege B. (2006). Az észlelt stressz kérdőív (PSS) magyar verziójának jellemzői. Mentál‐ higiéné és Pszichoszomatika, 7(3), 203-216.

Susánszky É., Konkolÿ Thege B., Stauder A., & Kopp M. (2006). A WHO Jól-lét Kérdőív rövidített (WBI-5) magyar változatának validálása a Hungarostudy 2002 országos lakossági egészségfelmérés alapján. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 7(3), 247-255.

Thomas, K., Riggs, R., & Stothart, K. (2013). The meaning of changing expectations: a qualitative descriptive study. Nursing Science Quarterly, 26(1), 59-67.

Viftrup, A., Dreyer, P., Nikolajsen, L., & Holm, A. (2021). Surgery cancellation: A scoping review of patients’ experiences. Journal of Clinical Nursing, 30(3-4), 357-371.

Viola, C. T., Joselyn, A. S., Sukumar, A., & Sahajanandan, R. (2021). Preoperative anxiety among patients scheduled for elective surgical procedures during the COVID-19 pandemic–A cross-sectional study in a tertiary care teaching hospital in India. Indian Journal of Anaesthesia, 65(8), 619.

Wong, D. J. N., Harris, S. K., Moonesinghe, S. R., Moonesinghe, S. R., Wong, D. J., Harris, S. K., & Woolley, J. (2018). Cancelled operations: a 7-day cohort study of planned adult inpatient surgery in 245 UK National Health Service hospitals. British journal of anaesthesia, 121(4), 730-738.

World Health Organization (WHO) (2020, March 12). WHO Director-General’s opening remarks at the Mission briefing on COVID-19 https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-mission-briefing-on-covid-19---12-march-2020

Zsido A. N., Teleki S. A., Csokasi K., Rozsa S., & Bandi S. A. (2020). Development of the short version of the spielberger state—trait anxiety inventory. Psychiatry research, 291, 113223.

Megjelent
2023-06-01
Hogyan kell idézni
Gárgyán, D. Z., Teleki, S. Ágnes, & Gárgyán, I. (2023). A hosszú és bizonytalan idejű műtéti előjegyzés hatása az artroszkópos térdműtétre váró betegek preoperatív pszichológiai állapotára . Egészségfejlesztés, 64(1), 30-40. https://doi.org/10.24365/ef.9212
Folyóirat szám
Rovat
Eredeti közlemények - Kutatás