The protection of human rights in connection with working possibilities of special group of employees

  • Flóra Orosz Department of Agricultural and Labour Law, Faculty of Law, University of Miskolc
Keywords: employment, human rights, protection, disabled people, people with changed working ability

Abstract

The author intends to analyse the special protection of disadvantage people – in particular to disabled people and people with changed working ability. These people are often cut off from the labour market, therefore, they can not participate there and even in the society. However, human rights, regulated in the Fundamental Law of Hungary, provide the opportunity for these people as well to work. Thus, these rights are essential for these people in order to ensure their employment. Labour law and social law protection confirms this constitutional protection. The study examines these three areas of protection.

References

1. Balogh Zs (2006) Az értelmezés hatalma – szociális jogok az Alkotmányban, in: Hajas Barnabás & Schanda Balázs (eds.) Formtori Iuris Publici. Ünnepi Kötet Kilényi Géza professzor hetvenedik születésnapjára, Szent István Társulat, Budapest, pp.25-37.
2. Balogh Zs (2011a) A diszkrimináció tilalma, in: Schanda B & Balogh Zs (ed.) Alkotmányjog – Alapjogok, PPKE JÁK, Budapest, pp. 123-140.
3. Balogh Zs (2011b) Szociális jogok, in: Schanda B & Balogh Zs (eds.) Alkotmány – Alapjogok, PPKE JÁK, Budapest, pp. 301-326.
4. Csák Cs (2015) Szociális inklúzió megvalósulása a szociális farmrendszer keretei között, in: Veresné Somosi M & Lipták K (eds.) „Mérleg és Kihívások” IX. Nemzetközi Tudományos Konferencia. A Gazdaságtudományi Kar megalapításának 25. évfordulója alkalmából, Konferencia Kiadvány, Miskolc-Lillafüred, pp.1-10.
5. Csák Cs & Kenderes Gy (2016a) Hátrányos helyzetű személyek foglalkoztatási lehetőségei és annak bizonytalanságai a mezőgazdaságban, in: Homoki-Nagy M & Hajdú J (eds.) Ünnepi kötet Dr. Czucz Ottó egyetemi tanár 70. születésnapjára, Acta Universitas Szegediensis. Acta Juridica et Politica, pp. 141-152.
6. Csák Cs & Kenderes Gy (2016b) New organizational and employment opportunities of the multifunctional agriculture, in: Kékesi T (ed.) The Publications of the MultiScience - XXX. microCAD International Multidisciplinary Scientific Conference, University of Miskolc, pp. 1-11.
7. Dr. Gazsi A, Jakubinyi L & Matthew H (2015) Célcsoportok - a szociális farm-szolgáltatások igénybevevői, in: Kajner P & Jakubinyi L (eds.) Szociális farmok létrehozása Magyarországon, Szimbiózis Alapítvány, Miskolc, pp. 37-45.
8. Hajdú J (2015) A szociális biztonság jelentése és védelme az Alaptörvényben, in: Balogh E (ed.) A történeti alkotmánytól az Alaptörvényig, Pólay Elemér Alapítvány Jurisperitus Betéti Társasága, Szeged.
9. Jakab A (2011) Az új Alaptörvény keletkezése és gyakorlati következményei, HVG-ORAC, Budapest.
10. Jakab N (2015) A munkavállalói jogalanyiság munkajogi és szociális jogi kérdései, különös tekintettel a megváltozott munkaképességű és fogyatékos személyekre, Bíbor Kiadó, Miskolc.
11. Jakab N (2017) A fogyatékosság szociálpolitikai összefüggései, in: Mélypataki G (ed.) A szociálpolitika jogi alapjai a XXI. század társadalmi kihívásainak tükrében, Bíbor Kiadó, Miskolc, pp. 203–221.
12. Jakab N & Kajtár E (2013) Empower Project Questionnaire Hungary. 1–10. A kérdőív a Visegrad Fund által támogatott Empower Project keretében készült, http://empower.hu/publications/category/4-filled-in-questioners
13. Jakab N, Mélypataki G & Szekeres B (2017) A szociálpolitika jogi alapjai a XXI. század társadalmi kihívásainak tükrében, Bíbor Kiadó, Miskolc.
14. Juhász G (2012) A gazdasági és szociális jogok védelme az Alkotmányban és az Alaptörvényben, Fundementum, 16(1), pp. 35-49.
15. Kiss B (2016) A szociális biztonság alkotmányjogi megítélése Magyarországon a rendszerváltozást követően, Acta Universitatis Szegediensis: Acta juridica et politica, (1), pp. 357-362.
16. Kiss B (2003) Az egyenlő bánásmód elvének és a hátrányos megkülönböztetés tilalmának jogi szabályozása, Acta Universitas Szegediensis: Acta Juridica et Politica, (12), pp. 3-38.
17. Lanfranchi M, Giannetto C, Abbate T & Dimitrova V (2015) Agriculture and the social farm: Expression of the multifunctional model of agriculture as a solution to the economic crisis in rural areas, Bulgarian Journal of Agricultural Science, 21(4), 711-718.
18. Leck C, Evans N & Upton D (2014) Agriculture- who cares? An investigation of ’care farming’ in the UK. Journal of Rural Studies. 34(Apr.), pp. 313–325. https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2014.01.012
19. Orosz F (2018) Társadalmi felelősségvállalás a mezőgazdaság keretei között – különös tekintettel a nyugat-európai megoldásokra, in: Haffner T (ed.) IV. Fiatalok Európában Konferencia – Tanulmánykötet, Sopianae Kulturális Egyesület, Pécs, pp. 219-230.
20. Orosz F (2019) A mezőgazdasági tevékenység végzésének feltételei és korlátai – szervezeti és pénzügyi keretek, Publicationes Universitatis Miskolcinensis Sectio Juridica et Politica, 37(2), pp. 416-432. Orosz F (2018) Társadalmi felelősségvállalás a mezőgazdaság keretei között – különös tekintettel a nyugat-európai megoldásokra, in: Haffner T (ed.) IV. Fiatalok Európában Konferencia – Tanulmánykötet, Sopianae Kulturális Egyesület, Pécs, pp. 219-230.
21. Prugberger T & Jakab N (2016) A foglalkoztatás elősegítés és igazgatás joga, Bíbor Kiadó, Miskolc.
22. Rácz Z (2016) A szociális biztonsághoz való jog Magyarországon a rendszerváltozás óta eltelt időszakban, SZTE, Szeged, pp.535-542.
23. Sári J & Somody B (2008) Alapjogok, Alkotmányjog II, Osiris Kiadó, Budapest, Digitális Tankönyvtár https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_520_alapjogok_alkotmanytan_ii/ch01s02.html [11.10.2020.]
24. Takács A (2011) Szociális jogok az Alkotmányban és a munka alkotmányjogi szerepe, in: Molnár B & Gyombolai Zs & Téglási A (eds.) Gazdasági alapjogok és az új magyar Alkotmány, Kiadta az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottsága. Budapest, pp. 76-86.
25. Téglási A (2011) A szociális állam „erodálása” vagy megmentése? – avagy a szociális biztonság az új Alaptörvényben, Jogelméleti szemle, (4).
26. Téglási A (2019) A szociális biztonság alkotmányos védelme az Alaptörvény hatálybalépése előtt és után, Acta Humana, (2), 85-106. doi: 10.32566/ah.2019.2.5
27. Zaccaria M L (2015) Az egyenlő bánásmód elvének érvényesülése a munkajog területén a magyar joggyakorlatba, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó, Budapest.
Published
2020-11-24
Section
Cikkek