The Right to a Healthy Environment as a Basic Human Right – Possible Approaches Based on the Practice of the Human Rights Mechanisms, with Special Regard to the Issues of Indigenous Peoples

  • György Marinkás Ferenc Mádl Insitute of Comparative Law
Keywords: healthy environment, basic human right, human rights mechanisms, indigenous peoples

Abstract

The aim of the author is to examine the nexus between the development of the indigenous peoples’ rights – which came like a blast – and the prevalence of the right to a healthy environment. As another goal, the author aims to reveal how the protection of indigenous peoples’ rights can facilitate the realisation of environmental protection and sustainable development goals. In order to achieve his goals, the author – after clarifying the definitions in the first chapter – introduces the indigenous peoples and healthy environment related practice of the three regional human rights protection mechanisms – namely the European, the Inter-American and the African – in the second chapter. In the third chapter, the author briefly introduces those rights of the indigenous peoples, which could serve the protection of indigenous peoples’ rights and the positive and negative examples. The author draws his conclusions in the last chapter.

References

1. Alblas E (2017) EU Environmental Policy: In the Pursuit of? Conflicting Objectives in Light of the Anthropocene, Research Master in Law Research Master in Law Tilburg University, The Netherlands.
2. Amechi E P (2009) Socio Economic Development in Africa: A Fresh Look at the Right to a General Satisfactory Environment under the African Charter on Human and Peoples' Rights, Law, Environment and Development Journal, 5(1), pp. 58–72.
3. Banda M L (2018) Inter-American Court of Human Rights’ Advisory Opinion on the Environment and Human Rights, American Journal of International Law, 22(6)
4. Bándi Gy (2013) A környezethez való jog értelmezése a fenntartható fejlődési stratégia és az Alaptörvény fényében, Acta Humana, 2013/1., pp. 67–92.
5. Blackman A (2017) Titling Indigenous Communities Protects Forests in the Peruvian Amazon, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 114(16), pp. 4123–4128.
6. Burger J (1994) The Economic Rights of Indigenous Peoples, in: van Der Vilst L, ed., Voice of the Earth, Indigenous Peoples, New Partners and the Right to Self Determination in Practice, Utrecht, The Netherlands Centre for Indigenous Peoples, pp. 195–207.
7. De Schutter O (2010) The Emerging Human Right to Land’, International Community Law Review, 12(3), pp. 303–334.
8. De Schutter O (2011) The Green Rush: The Global Race for Farmland and the Rights of Land Users’, Harvard International Law Journal, 52(2), pp. 503–560.
9. Dulitzky A E (2010) When Afro-Descendants Became Tribal Peoples: The InterAmerican Human Rights System and Rural Black Communities, UCLA Journal of International Law and Foreign Affairs, 15(1), pp. 29–82.
10. Feria-Tinta M & Milnes S C (2019) International Environmental Law for the 21st Century: The Constitutionalization of the Tight to a Healthy Environment in the Inter-American Court of Human Rights Advisory Opinion 23’ Anuario Colombiano de Derecho Internacional/ Colombian Yearbook of International Law, 12., pp. 43–84.
11. Greksza V (2015) Questions of a Comprehensive Protection of the Right to a Healthy Environment in Strasbourg’, Pécs Journal of International and European Law, 2015/1, pp. 16–27.
12. Hagen R V & Minter T (2020) Displacement in the Name of Development. How Indigenous Rights Legislation Fails to Protect Philippine Hunter-Gatherers’, Society & Natural Resources, 33(1), pp. 65–82, doi: 10.1080/08941920.2019.1677970
13. Hermann V (2016a) Az egészséges környezethez való jog átfogó védelme az Emberi Jogok Európai Bíróságának gyakorlatában.’ PhD Dissertation.
14. Hermann V (2016b) Az egészséges környezethez való jog átfogó védelme az Emberi Jogok Európai Bíróságának gyakorlatában, Thesis of the PhD Dissertation.
15. Hershey R A (2019) Paradigm Wars Revisited: New Eyes on Indigenous Peoples’ Resistance to Globalization. Indigenous Peoples’, Journal of Law, Culture and Resistance, 5(1), pp. 43–78.
16. Hojnyák D (2019) Az agrárszabályozási tárgyak megjelenése az EU tagállamainak alkotmányaiban, különös tekintettel a Magyar Alaptörvényben megjelenő agrárjogi szabályozási tárgyakra’, Miskolci Jogi Szemle, 14(2), pp. 58–76.
17. Marinkás Gy (2012) Az őslakosok jogainak megjelenése az Amerikaközi Rendszerben: az őslakosok joga ősi földjeikre, különös tekintettel a Mayagna (Sumo) Awas Tingni kontra Nicaragua ügyre, in: Raisz A, ed., A nemzetközi környezetjog aktuális kihívásai, Miskolci Egyetem, Miskolc.
18. Marinkás Gy (2013) A Saramaka emberek kontra Suriname ügy; avagy az Amerikaközi Bíróság, mint az őslakos népek jogainak élharcosa, in: Sáry P, ed., Publicationes Universitatis Miskolciensis Sectio Iuridica et Politica, Tomus XXXI, Miskolc, Miskolci Egyetemi Kiadó.
19. Marinkás Gy (2013a) Az őslakosok jogainak védelme az Amerikaközi Bíróság joggyakorlatában, avagy elég hatékony-e a tulajdonhoz és a bírói védelemhez való jogra alapozott védelem?, in: P. Szabó B & Szemesi S, eds., Profectus in Litteris V. Előadások a 10. Debreceni állam- és jogtudományi doktorandusz-konferencián, 2013. június 7., Lícium-Art, Debrecen.
20. Marinkás Gy (2014a) Az Ember és Népek Jogainak Afrikai Bizottságának őslakos népekkel kapcsolatos joggyakorlata, különös tekintettel az Ogoni-ügyre’, ProFuturo, 4(1), pp. 127–144
21. Marinkás Gy (2014b) Az Endorois ügy, egy hosszú út eredménye – avagy az afrikai emberi jogvédelmi mechanizmus joggyakorlata és az őslakos népek jogainak védelme, Debreceni Jogi Műhely, 11(1).
22. Marinkás Gy (2015) A Hingitaq 53 és mások kontra Dánia ügy, avagy az őslakos népek át- és kitelepítésének kérdései az európai emberi jogvédelmi mechanizmus vonatkozásában, in: Szabó M, ed., Doktoranduszok Fóruma, Miskolc, 2014. November 20., Az Állam- és Jogtudományi Kar szekció kiadványa, Miskolc, Miskolci Egyetemi Kiadó.
23. Marinkás Gy (2015a) Az őslakos népek földhöz való joga és egyes környezetjogi kérdések, in: Hallók Tamás, ed., Publicationes Universitatis Miskolciensis Sectio Iuridica et Politica, Tomus XXXIII, Miskolc, Miskolci Egyetemi Kiadó, 2015, pp. 269–285.
24. Marinkás Gy (2018) Az őslakos népek védelmének aktuális jogi kihívásai, Monography, private edition, ISBN 978-615-00-3844-5
25. Mateo-Vega J (2017) Full and effective participation of indigenous peoples in forest monitoring for reducing emissions from deforestation and forest degradation (REDD +): trial in Panama's Darién, Ecosphere, 8(2), pp. 1–19.
26. Nagy Z (2013) Környezeti adózás szabályozása a környezetpolitika rendszerében, Miskolci Egyetem, Miskolc.
27. Orellana M A (2008) Saramaka People v. Suriname, American Journal of International Law, 102(4), pp. 841–847.
28. Poirier R & Ostergren D (2002) Evicting People from Nature: Indigenous Land Rights and National Parks in Australia, Russia, and the United States, Natural Resources Journal, 42(2), pp. 331–351.
29. Raisz A (2007) Hasonlóságok és különbségek a strasbourgi és a San José-i emberi jogi ítélkezésben; avagy mit tanulhatunk a latin-amerikaiaktól?, Publicationes Universitatis Miskolcinensis. Sectio Juridica et Politica, 2007, Tomus XXV/2, pp. 431–445.
30. Raisz A (2008) Indigenous Communities before the Inter-American Court of Human Rights – New century? New Era?, Miskolc Journal of International Law, 5(2), pp. 35–51.
31. Raisz A (2009) Kölcsönhatás az Emberi Jogok Európai és Amerikaközi Bírósága között egyes emberi jogok tekintetében, Publicationes Universitatis Miskolcinensis. Sectio Juridica et Politica, 2009, Tomus XXVII/2, pp. 361–387.
32. Raisz A (2010) Az emberi jogok fejlődése az Emberi Jogok Európai és Amerikaközi Bíróságának kölcsönhatásában, Novotni Kiadó, Miskolc.
33. Raisz A & Szilágyi J E (2017) Cross Border Issues of the Hungarian Water Resources, Quarterly Journal of Environmental Law, 2017/1, pp. 73–98.
34. Shue H (1980) Basic Rights; Subsistence, Affluence and US Foreign Policy’, New Jersey, Princeton University Press.
35. Szegedi L (2014a) Eltérő jogvédelmi mércék az Európai Unió Bíróságának gyakorlatában, avagy az Aarhusi Egyezmény többszintű európai átültetésének kompromisszumai’, Európai Jog, 2014/5, pp. 1–12.
36. Szegedi L (2014b) The Eastern Way of Europeanisation in the Light of Environmental Policy Making? – Implementation Concerns of the Aarhus Convention-related EU Law in Central and Eastern Europe, ELTE Law Journal 2014/1, pp. 117–134.
37. Szemesi S (2008) A diszkrimináció tilalma az Emberi Jogok Európai Bíróságának gyakorlatában, PhD Dissertation.
38. Szilágyi J E (2019) The Precautionary Principle’s ’Strong Concept’ in the Case Law of Constitutional Court of Hungary, Lex ET Scientia International Journal, 26(2).
39. Téglásiné Kovács J & Téglási A (2019) Felelősséget viselünk utódainkért, ezért anyagi, szellemi és természeti erőforrásaink gondos használatával védelmezzük az utánunk jövő nemzedékek életfeltételeit – A Nemzeti hitvallás környezet- és természetvédelmi tárgyú rendelkezései, in: Patyi A, ed., Rendhagyó kommentár egy rendhagyó preambulumról Magyarország Alaptörvénye, Nemzeti hitvallás, Dialóg Campus Kiadó, Budapest.
40. Téglásiné Kovács J (2017) Az élelemhez való jog társadalmi igénye és alkotmányjogi dogmatikája, PhD Dissertation, Budapest.
41. Xanthaki A (2007) Indigenous Rights and United Nations Standards. Self-Determination, Culture and Land, Cambridge University Press, New York.
Published
2020-11-24
Section
Cikkek