Interests of Future Generations, Environmental Protection and the Fundamental Law

  • Gyula Bándi Faculty of Law and Political Sciences, Pázmány Péter Catholic University
Keywords: interests of future generations, right to environment, common heritage of the nation, ombudsman for future generations, non-derogration principle, non-regression principle

Abstract

The Fundamental Law of Hungary has a special focus on sustainable development, the protection of the interests of future generations and the common heritage of the nation. The ombudsman for future generation is a special and unique institution, responsible for the safeguard of these issues. The primary mission of the ombudsman is to remind the state, including all the state organs and levels, of this task and responsibility, also to propose legislation and to examine individual complaints. In this article we provide a breif overview of those part of the Fundamental Law, which are well-equipped by the decisions of the Constitutional Court. Among others is is clear from the above cases, that everyone has a three-fold obligation towards the interest of the future generation: conservation of options, conservation of quality, and conservation of access. These are supported by the principle of non-derogation and also by the wide interpretation of precautionary principle, in connection with the fundamental right to the environment.

References

1. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala (2019) Az alapvető jogok biztosának és a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó helyettesénak közös jelentése az AJB-385/2019. számú ügyben, in:
https://www.ajbh.hu/documents/10180/3190211/K%C3%B6z%C3%B6s+jelent%C3%A9s+hullad%C3%A9k+elhelyez%C3%A9se+%C3%BCgy%C3%A9ben+385_2019/2bd49b12-8028-fbc8-407d-2ab4da3fcead?version=1.0 [02.10.2020]
2. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala (2020) Jelentések, indítványok, állásfoglalások,
in https://www.ajbh.hu/hu/jelentesek-inditvanyok-allasfoglalasok [02.10.2020]
3. Bándi Gy (2019) Környezethez való jog, in: Schanda B, Balogh Zs, ed., Alkotmányjog – alapjogok, Pázmány Press, Budapest, 339–382.
4. European Commission (2019) The Pannonian Region, in:
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/biogeog_regions/pannonian/index_en.htm [02.10.2020]
5. European Court of Human Rights (2020) Environment and the European Convention on Human Rights, in:
https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Environment_ENG.pdf [02.10.2020]
6. European Union Agency for Fundamental Rights (2020) EU Charter of Fundamental Rights, in: https://fra.europa.eu/en/eu-charter/article/1-human-dignity#TabExplanations [02.10.2020]
7. Fodor L (2008) A jövő nemzedékek jogai, Fundamentum, 1/2008, pp. 47–52.
8. Fodor L (2006) Környezetvédelem az Alkotmányban, Gondolat Kiadó, Debreceni Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen.
9. Hermann V (2016) Az egészséges környezethez való jog átfogó védelme az Emberi Jogok Európai Bíróságának gyakorlatában, PhD Thesis, University of Pécs, Pécs
10. Jövő Nemzedékek Érdekeinek Védelmét Ellátó Biztoshelyettes (2019) A jövő nemzedékek szószólójának jogalkotási kezdeményezése a környezeti felelősség hatékonyabb érvényesítése érdekében,
https://www.ajbh.hu/documents/10180/3157803/Jogalkot%C3%A1si_kezdem%C3%A9nyez%C3%A9s_k%C3%B6rnyezeti_felel%C5%91ss%C3%A9g/4821a1da-bb6b-8659-e97f-66f8b679c17d [02.10.2020]
11. Majtényi B (2008) A jövő nemzedékek és a természeti tárgyak köztársasága?, Fundamentum, 1/2008, pp. 17-28.
12. McLoughlin J – Bellinger E G (1993) Environmental Pollution Control, International Environmental Law and Policy Series, Graham and Trotman/Martinus Nijhoff.
13. Office of the Commissioner for Fundamental Rights (2020) Act CXI of 2011 on the Commissioner for Fundamental Rights, in: http://www.ajbh.hu/en/web/ajbh-en/act-cxi-of-2011 [02.10.2020]
14. Office of the Commissioner for Fundamental Rights (2019) Report 2018 on the Activities of the Commissioner for Fundamental Rights and his Deputies, in: http://www.ajbh.hu/documents/14315/2993057/Report+on+the+Activities+of+the+Commissioner+for+Fundamental+Rights+and+his+Deputies+2018/ef5f4ffa-ef99-8cf8-e4d3-47ebb39b1026?version=1.0 [02.10.2020]
15. Parliamentary Assembly (2009) Drafting an additional protocol to the European Convention on Human Rights concerning the right to a healthy environment, in: http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=12279&lang=EN [02.10.2020]
16. Raisz A (2011) A környezetvédelem helye a nemzetközi jog rendszerében – avagy nemzetközi környezetjog bírói szemmel, Miskolci Jogi Szemle, 1/2011,
pp. 90–108.
17. Shelton D (2009) Common Concern of Humanity, Iustum Aequum Salutare, 5(1), pp. 33–40.
18. Sulyok K (2019) A környezet védelme és az Alaptörvény P) cikke az Alkotmánybíróság gyakorlatában, Alkotmánybírósági Szemle
19. Szilágyi J E (2018) Vízszemléletű kormányzás – vízpolitika – vízjog: kitekintéssel a vízgazdálkodásra és a víztudományra, Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc
20. Szilágyi J E (2019) Water and Law – a summary of the results of a natural resource law research, Journal of Agricultural and Environmental Law, 14(27),
pp. 182–197.
21. Tahyné K Á (2018) A jogi szabályozás szükségességét kiváltó tényezőkről a GMO-k kapcsán, Iustum Aequum Salutare, 16(2), pp. 173–194.
22. Tahyné K Á (2018) Gedanken zur verfassungsrechtlichen Interpretierung der gesetzlichen Regelung der GVOs in angesichts der Verhandlungen der neuen GVO Verordnung der EU und des TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership), Journal of Agricultural and Environmental Law, 13(25), pp. 72-87.
23. Venice Declaration, 2002: Common Declaration on Environmental Ethics of John Paul II and the Ecumenical Patriarch His Holiness Bartholomew I, Venice, Monday, 10 June 2002
24. Verschuuren J (2014) Contribution of the Case Law of the European Court of Human Rights to Sustainable Development in Europe, in: Scholtz W, Verschuuren J, ed., Regional Integration and Sustainable Development in a Globalised World, Edward Elgar Publishers
25. Világunk átalakítása (2015) A fenntartható fejlődés 2030-ig megvalósítandó programja, in: https://jak.ppke.hu/uploads/collection/545/file/Vilagunk_atalakitasa.pdf [02.10.2020]
26. Voluntary National Review of Hungary on the Sustainable Development Goals of the 2030 Agenda (2018) Transformation towards sustainable and resilient societies, in: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/20137Voluntary_National_Review_of_Hungary_v2.pdf [02.10.2020]
27. White M V (1982) The Common Heritage of Mankind: An Assessment, Case Western Reserve Journal of International Law, 14(3)
Published
2020-11-24
Section
Cikkek