Disaster management and occupational safety

  • Zoltán Rácz University of Miskolc, Faculty of Law, Department of Agricultural and Labour Law
Keywords: disaster management, occupational safety, disaster, occupational health

Abstract

Today, people have become increasingly interested in various natural disasters starting from massive floods through epidemics to devastating fires across the continent. Disasters are caused not only by forces of nature but also by human activities. The history of both disaster management and occupational safety can be traced back centuries.  There are many similarities between disaster management and occupational safety, which may be surprising at first. Two fundamental rights are key issues in both disaster management and occupational safety, which are as follows: the right to life and the right to health.  An obligation of closely coordinated cooperation between the state, public bodies and other entities is a flagship task in both areas.

References

1. A vörösiszap katasztrófa (2020), Robin des Bois, December 2010, http://www.robindesbois.org/wp-content/uploads/2015/04/KATA_VORO_robindesbois.pdf [14.04.2020]
2. Balogh Zs, Hajas B & Schanda B (2014) Alapjogok és alapvető kötelezettségek fogalma, értelmezése, NKE, Budapest.
3. Gáva K, Smuk P & Téglási A (2017) Az Alaptörvény értékei, Tudástár Dialóg Campus, Budapest.
4. Jakab A (ed.) (2009) Az Alkotmány kommentárja II, Századvég Kiadó, Budapest.
5. Jakab N (2013) Munkavédelem, in: Jakab N, Prugberger T, Rácz Z, Jakab N, Borkuti E & Rácz O (eds.) Szociális Jog I.: Európai és magyar foglalkoztatás támogatási, és munkaügyi-, valamint munkavédelmi igazgatási jog, Bíbor Kiadó, Miskolc, pp. 93–135.
6. Jakab N (2016) Munkavédelem – különös tekintettel a felelősségi kérdésekre, Bíbor Kiadó, Miskolc.
7. Jakab N & Mélypataki G (2013) Munkaügyi szakigazgatás. Szervezeti rendszer – munkaügyi ellenőrzés – munkavédelem. Magyarország.
8. Kocsis B E & Szilágyi J E (2017) Az atomenergia jogi szabályozása a felelősségi kérdések tükrében, Publicationes Universitatis Miskolcinensis Sectio Juridica et Politica 35, pp. 311–324.
9. Lamm V (ed.) (2018) Emberi Jogi Enciklopédia, HVG-ORAC, Budapest.
10. Mádi S (2016) A munkaegészségügy és munkavédelem jogintézményei működésének elméleti és gyakorlati kérdései, különös tekintettel a munkáltató felelősségére, PhD thesis, University of Debrecen, Debrecen.
11. Mélypataki G (2017) A veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek létesítésével és működtetésével összefüggő munkajogi és társadalombiztosítási felelősségi kérdések, Publicationes Universitatis Miskolcinensis Sectio Juridica et Politica 35, pp. 366–380, http://midra.uni-miskolc.hu/document/28046/23697.pdf
12. Mélypataki G (2019) Munkahelyi biztonság és kockázatértékelés, in: Barta J (ed.): Biztosítás több szem-szögéből. Ünnepi kötet Újváriné dr. Antal Edit c. egyetemi docens 65. születésnapja tiszteletére, Patrocinium, Miskolc, pp. 87–94.
13. National Occupational safety and Health Policy 2016-2022, http://www.ommf.gov.hu/posting?akt_menu=557 [14.01.2020]
14. Schweickhardt G (2018) A katasztrófavédelem rendszere, Dialóg Campus Kiadó, Budapest.
15. Szilágyi J E (2016) A vízhez kötődő káresemények jogi szabályozása, Publicationes Universitatis Miskolcinensis Sectio Juridica et Politica 34, pp. 281–314.
16. Tóth H (2017) A károkozó felelőssége a társadalombiztosításban, Publicationes Universitatis Miskolcinesis Sectio Juridica et Politica 35, pp. 509–522.
17. Viczián I, Balogh J, Kis É, Varga Gy & Szeberényi J (2014) Természeti és emberi tényezők szerepe a Sajó 2010-es árvízének levonulásában, in: Kóródi T, Sansumné Molnár J, Siskáné Szilasi B & Dobos E (eds.): VII. Magyar Földrajzi Konferencia Kiadványa, Miskolci Egyetem, Miskolc, pp. 660–667.
18. 2019-2020-as ausztrál bozóttűz szezon (2020), https://hu.wikipedia.org/wiki/2019%E2%80%932020-as_ausztr%C3%A1l_boz%C3%B3tt%C5%B1z_szezon [14.04.2020]
Published
2020-06-16
Section
Cikkek