„Green” legal interpretation in the light of a judgment of the Supreme Court

Keywords: groundwater, environmental protection, remediation, case analysis, Supreme Court of Hungary

Abstract

The author intends to analyse a good practice regarding the judicial interpretation of an environmental obligation, namely the obligation of fact-finding in connection with remediation. In order to introduce the full picture, the author draws up a doctrinal summary concerning the regulation of groundwater protection. He does not only present the Hungarian regulation, but also he mentions the legislative acts of the European Union. The article can be considered as a case analysis, nevertheless it also contains doctrinal questions and legal interpretation through one of the judgments of the Hungarian Supreme Court. After analysing the questions raised, the author formulates some proposals.

References

1. Bándi Gy (2014) Környezetjog, Szent István Társulat.
2. Csák Cs (2012) A környezetjogi felelősség magánjogi dogmatikája, Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc.
3. Csapó O (2015) A környezeti felelősség határai – A közösségi jog hatása a magyar szabályozásra az irányelvek tükrében, PhD thesis.
4. Fodor L (2014) Környezetjog, Debreceni Egyetemi Kiadó.
5. J. Jakeman A, Barreteau O, J. Hunt R, Rinaudo J-D & Ross A (eds.) (2016) Integrated Groundwater Management – Concepts, Approaches and Challenges, Springer Nature.
6. Lapsánszky A (ed.) (2013) Közigazgatási jog – Fejezetek szakigazgatásaink köréből,
II. kötet – Gazdasági közigazgatás, infrastruktúra igazgatás, CompLex Kiadó, Budapest.
7. Olajos I (2019) The precautionary principle in the practice of the Hungarian Constitutional Court and the connected agricultural innovations, 53 Zbornik Radova, 1391.
8. Szilágyi J E (2013) Vízjog, Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc.
9. Szilágyi J E (2018) Vízszemléletű kormányzás – vízpolitika – vízjog: kitekintéssel
a vízgazdálkodásra és a víztudományra, Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc.
10. Szilágyi J E (2018b) Az elővigyázatosság elve és a magyar alkotmánybírósági gyakorlat: Szellem a palackból, avagy alkotmánybírósági magas labda az alkotmányrevízióhoz, Miskolci Jogi Szemle, 2018/2., pp. 76-91.
11. Szilágyi J E (2019) Systematization and some current issues of water law and water regulation in the framework of the European Union, Journal of Agricultural and Environmental Law, (14)26, pp. 255-298, doi: 10.21029/JAEL.2019.26.255
12. Szilágyi J E (2019b) The precautionary principle’s ’strong concept’ in the case law of the constitutional court of Hungary. In: Lex et Scientia, 2019/2., pp. 88-112.
13. Szilágyi J E, Baranyai G & Szűcs P (2017) A felszín alatti vízkivételek liberalizálása az Alaptörvény és az európai uniós jog tükrében, Hidrológiai Közlöny, 2017/4.
Published
2020-06-16
Section
Cikkek