Natural law aspects for legal regulation of water

  • Anna Petrasovszky University of Miskolc, Faculty of Law, Department of Legal History
Keywords: natural law, state authority, national wealth, natural resources, public reason

Abstract

The change of actual economic, social conditions and internal and external policies of Hungary had a significant
impact on the natural condition and water management of Carpathian Basin. The state played an increasingly
active role in water management and its legal regulation. The 19th century version of natural law provided a
theoretical basis for this role of the state. The merit of this new critical theory of reason was to elaborate the
theoretical principles of individual rights and legal regulation of public law derived from them in a coherent system.
Special maxims have not been elaborated yet, but the certain parts of natural law concept involve aspects which
are related to water as a subject of legal regulation. The state recognizes natural resources, including water, as part
of its national wealth. They are subject to legal regulation, according to which the state is empowered to interven in
ownership relations of individuals. Natural law lays down the legitimate criteria of this state’s intervention. The
state, on the one hand, must ensure the protection of private interest, on the other hand, under strict conditions, the
public reason also has to be enforced against private interests.

References

1. Andrásfalvy B (2013) A víz a magyar történelemben, Magyar Tudomány 13(11). pp.
1313–1323.
2. Bayer J (1998) A politikai gondolkodás története, Osiris, Budapest.
3. Hungarian Academy of Sciences (2016) Nemzeti Víztudományi Program,
https://mta.hu/mta_hirei/rendszerszemleletu-megkozelites-elindult-az-akademianagy-
vizprogramja-106471 [26.09.2018]
4. Kant I (1991) Az erkölcsök metafizikájának alapvetése, A gyakorlati ész kritikája, Az
erkölcsök metafizikája, Gondolat, Budapest.
5. Kautz G (1871): Az államigazgatás és igazgatási jog alapfonalai folytonos tekintettel Angol-,
Franczia- és Németország törvényhozása- és birodalmára, Stein Lőrincz bécsi egyetemi tanár
után s hazai viszonyainkra és törvényhozásunkra való utalásokkal, Kiadja Ráth Mór, Pest.
6. Martini C A (1779) Positiones de iure civitatis in usum auditorii Vindobonensis, Typis
Ioann. Thom. nobilis de Trattern, Vindobonae.
7. Martini C A (1795) De lege naturali positiones in usum Academiarum Hungariae, Pars
Theoretica, Typis Regiae Universitatis, Budae.
8. Schanda B & Balogh Zs ed. (2015) Alkotmányjog – Alapjogok, Pázmány Press,
Budapest.
9. Strauss L (1992) Természetjog és történelem, Pallas Stúdio-Attraktor Kft., Budapest.
10. Szabadfalvi J (2011) Natural Law Tradition in Hungary from the End of the
Middle Ages to 19th Century, in: ”L’Ircocervo” 1, pp. 1–13.
11. Szibenliszt M (1820) Institutiones juris naturalis, conscriptae per Michaelem Szibenliszt,
Tomus I. Jus naturae extrasociale complectens, Typis Leopoldi Streibig, Jaurini.
12. Szibenliszt M (1821) Institutiones juris naturalis conscriptae per Michaelem Szibenliszt
Tomus II. Jus naturae sociale complectens, Typis Leopoldi Streibig, Jaurini.
13. Virozsil A (1839) Epitome juris naturae seu universae doctrinae juris philosophicae, Typis
Josephi Beimel, Pest.
14. Zeiller F & Egger F (1810) Das natürliche öffentliche Recht, nach den Lersätzen des seligen
Freyhern C. A. von Martini vom Staatsrechte, mit beständiger Rücksicht auf das natürliche
Privat-Recht des k. k. Hofrathes Franz Edlen von Zeiller/von Franz Egger, Geistinger Band
2. Wien und Triest.
15. Zeiller F & Egger F (1819) Jus naturae privatum, Editio Germanica tertia Latine reddita a
Francisco Nobili de Egger, apud Car. Ferdinandum Beck, Viennae.
16. Zlinszky J & Balogh D ed. (2016) Világunk átalakítása, A fenntartható fejlődés 2030-ig
megvalósítandó programja, Az Egyesült Nemzetek Közgyűlése által 2015. szeptember 25-én
elfogadott 70/1. sz. határozata, Pázmány Press, Budapest.
17. World Resources Institute (2018) https://www.wri.org/tags/water-stress
[20.06.2018]
Published
2019-07-01
Section
Cikkek