Certain Water Law aspects related to the development of the Nuclear Power Plant of Paks

  • Bianka Enikő Kocsis Local Government of Kisgyőr
Keywords: nuclear law, water law, investment law, Hungarian Nuclear Power Plant of Paks

Abstract

The ongoing Paks II investment in Hungary means a significant use of environment. Water is one of the
components of the environment affected by this investment. For this reason, it is topical to examine certain rules of
the Water Framework Directive in connection with this topic. Probably, the investment may have serious impacts
on water of the Danube, since according to the plans it will be used to the refrigeration of the new blocks.
According to this, the study examines a concrete provision of the abovementioned directive, the fulfilment of the
obligation on achieving good state of surface and groundwater. This study based on the first and second instance
environmental permits – after the analysation of these documents, it can be concluded, that the investment will not
endanger the abovementioned provision on quality of water in case of proper implementation of the plans. Beside
examination of the related legal provisions, method of historical analysation is also used in this study.

References

1. Aszódi A (2015) Jelentés a Paksi Társadalmi Tanács számára a Paksi Atomerőmű
teljesítményének fenntartásával kapcsolatos feladatok végrehajtásáról, augusztus 31.,
http://www.paks2.hu/hu/Dokumentumtarolo/20150831_P2_Jelentes_PTT.pdf
[2018.11.09.]
2. Aszódi A (2016) A paksi kapacitás-fenntartási projekt aktualitásai, előadás, Miskolci
Akadémiai Területi Bizottság Klub, Miskolc, 2016. május 25.
3. Bándi Gy (1989) A környezeti hatásvizsgálat ma és holnap, Magyar Jog 36(4), pp.
317–327.
4. Bányai O & Fodor L (2013) Some environmental law questions related to the
extension of Paks nuclear power plant, Environmental Engineering and Management
Journal 13(11), pp. 2757–2763.
5. Bányai Orsolya (2014) Energiajog az ökológiai fenntarthatóság szolgálatában, Dela
Könyvkiadó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft, Debrecen.
6. Csák Cs (2008) Környezetjog I. kötet. Előadásvázlatok az általános és különös részi
környezetjogi gondolkodás köréből, Novotni Alapítvány, Miskolc.
7. Csák Cs (2013) A jogi szabályozás aktualitásai a fenntarthatóság jegyében, Műszaki
Földtudományi Közlemények 84(1), pp. 72–79.
8. Demokrata (2017) Jogerős a Paks 2 beruházás környezetvédelmi engedélye, október 26.,
http://www.demokrata.hu/hir/belfold/jogeros-paks-2-beruhazaskornyezetvedelmi-
engedelye [2017.10.27.]
9. Eck J (2018) Paks II.: 2009-2018 – és tovább, szeptember 20.,
http://magyarenergetika.hu/wpcontent/
uploads/2018/09/MESZ_2018/Eck_Jozsef.pdf [2018.11.09.]
10. Fodor L (1996) A környezeti hatásvizsgálat intézményének kialakulása,
szabályozásának alapkérdései, Magyar Közigazgatás 46(12), pp. 727–734.
11. Fodor L (2010) A környezeti hatásvizsgálat osztrák szabályai, a magyar és az
európai közösségi joganyag tükrében, Collectio Iuridica Universitatis Debreceniensis 8(8),
pp. 69–93.
12. Fodor L (2013) Néhány jogi kérdés a Paksi Atomerőmű bővítése kapcsán, Miskolci
Jogi Szemle 8(2), pp. 23–42.
13. Gayer J (2007) Víz keretirányelv, Vízmű Panoráma 15(1), pp. 16.
14. Horváth Sz (2011) Általános rész, in: Miklós L, szerk., A Környezetjog alapjai,
JATEPress, Szeged.
15. Kocsis B E (2017) Application of rights included in pillars of Aarhus Convention
during the environmental impact assessment of the Paks II. investment,
Az Aarhusi Egyezmény alappilléreit alkotó jogok érvényesülése a Paks II.
beruházásra vonatkozó környezetvédelmi engedélyezés során, Agrár- és Környezetjog
12(22), pp. 77–101.
16. Koritár Zs (2016) Paks II környezetvédelmi engedélye jogszabálysértő és megalapozatlan,
október 18., https://tinyurl.com/y8t4ava5 [2017.03.30.]
17. MVM Paks II. Zrt. a, Környezeti Hatástanulmány, https://tinyurl.com/y6utw7pw
[2018.11.06.]
18. MVM Paks II. Zrt. b, Új atomerőművi blokkok létesítése a paksi telephelyen, Környezeti
tanulmány, Közérthető összefoglaló, https://tinyurl.com/y8ju7xr6 [2017.05.28.]
19. MVM Paks II. Zrt. c, Vizsgálati anyagok, https://tinyurl.com/ybseokxw [2017.06.
24.]
20. MVM Paks II. Zrt d, A Duna és egyéb felszíni vizek vízminőségének vizsgálata a víz
keretirányelv szerint, https://tinyurl.com/ydyg6cqn [2018.11.06]
21. Olajos I & Szilágyi Sz (2012) A kistelepüléseken létrejövő távhő és termeletetési
rendszerek energiajogi problémái, Magyar Enegetika 19(6), pp. 22–27.
22. Padisák J, Ács É, Borics G, Buczkó K & Grigorszky I (2006) A Víz Keretirányelv
és a vízi habitatdiverzitás konzervációbiológiai vonatkozásai, Magyar Tudomány
167(6), pp. 663–669.
23. Portfolio (2017) A szomszédodban is megépülhetett volna Paks 2?, április 1.,
https://tinyurl.com/ycz85uae [2018.11.08.]
24. Radnai A (1994) A környezeti hatásvizsgálat alkalmazása Magyarországon, Magyar
Közigazgatásó 44(4), pp. 245–247.
25. Szilágyi J E (2010) Az atomenergia szabályozása, in: Szilágyi J E, szerk., Környezetjog
II.: Tanulmányok a környezetjogi gondolkodás köréből, Novotni Alapitvány, Miskolc.
26. Szilágyi J E (2013) Az EU és Magyarország vízstratégiája, Publicationes Universitatis
Miskolcinensis Sectio Juridica et Politica 31, pp. 475–497.
27. Szilágyi J E (2014) A magyar víziközmű-szolgáltatások és a Vízkeretirányelv
költségmegtérülésének elve, Miskolci Jogi Szemle 9(1), pp. 73–94.
28. Szilágyi Sz (2012) Környezeti hatásvizsgálat a csernelyi biomassza alapú energetikai
rendszer vonatkozásában, in: Csák Cs, szerk., Jogtudományi tanulmányok a fenntartható
természeti erőforrások témakörében, Miskolci Egyetem, Miskolc, pp. 170–179.
29. Szilágyi Sz (2014) The legal doctrinal basis of energy efficiency, in: Szabó Miklós,
szerk., Studia Iurisprudentiae Doctorandorum Miskolciensium – Miskolci Doktoranduszok
Jogtudományi Tanulmányai 14., Gazdász-Elasztik Kft., Miskolc, pp. 269–275.
30. Világgazdaság (2018) Paks II. létesítési terveit várja a magyar fél, november 20.,
https://tinyurl.com/ycrqjpkx [2018.11.22.]
31. Wágner J (2004) Gondolatok a 2000/60/EK direktíva (Víz Keretirányelv)
közigazgatási vonatkozásairól, Magyar Közigazgatás 54(2), pp. 109–115.
32. Zsiga F (2018) Minden, amit a Paks II. megvalósításáról tudni érdemes – Összefoglaltuk,
folyamatosan bővítjük a legfontosabb információkat, július 26.,
https://tinyurl.com/y9c6nonw [2018.11.05.]
Published
2019-07-01
Section
Cikkek