The opportunities and place of fishing and angling in our natural waters

  • István Olajos University of Miskolc, Faculty of Law, Department of Agricultural and Labour Law
Keywords: fishing law, fishing right, Hungarian fishing act, rural development

Abstract

This article is about the issues of the fishing right, as a property value right, and its exercise. The article analyses
the issues of our natural waters’ fishing and angling utilisation, the registration of fisheries management waters
related to the appear of the fisheries management right, furthermore the article makes a proposal to solve the arisen
public and private problems.

References

1. Act XIX of 1888 on Fishing
2. Act XLI of 1997 on Fishing and Angling
3. Act CII of 2013 on Fisheries Management and Fish Protection
4. Rule 30 of 1977 on Fishing
5. Tripartitum (1514) Tripartitum of the Aristocratic Hungary’s Common Law
6. Austrian General Civil Code
7. Bérczes V (2017) Az orvhalászat szabályozási módszerei és dogmatikai kérdései,
Miskolci Jogi Szemle (1), pp. 74–86.
8. Demény F, Felső B & Cselószki T (2016) Nem csak a föld, a víz is legyen a
helyben lakóké, Javaslatok és indoklásuk, a magyarországi halászati törvény, és
egyéb kapcsolódó jogszabályok módosítására, 1–6,
http://www.elotisza.hu/uploads/dokumentumtar/halaszatitrvszoveteln.doc
[03.01.2019]
9. Falusi Zs (2016) Betiltott halászat, megélhetés nélküli családok, Magyar Nemzet,
06 February 2016, https://mno.hu/hetvegimagazin/kotott-fogas-1327270
[09.01.2019]
10. Fazekas S (2016) Válasz Szabó Sándor országgyűlési képviselő ”Kaphatnak-e
kártalanítást a szegedi halászok?” írásban feltett kérdésére, Budapest, 21.01.2016,
reference number: PTKF/83/2/2016
11. Kajner P., Fazekas I., Flachner Zs., Molnár G. & Balogh P, Szelídvízország-Kézikönyv
a Tisza menti ártéri gazdálkodás megalapozásához, elotiszaert.hu/bovebben.php?id=1420
[07.01.2019]
12. Lenkovics B (2013) A tulajdonszerzés eredeti és származékos jellege, Polgári Jogi
Kodifikáció (2), pp. 14–29.
13. Liptai N. (2015) A magyar halászat jelene és jövője, Koncz I & Szova I, ed.,
PEME XI. PhD Konferencia Előadásai, Professzorok az Európai Magyarországért
Egyesület, Budapest, 2015, pp. 71–77.
14. Nagy K (2017) Hagyományos ártéri gazdálkodás: fenntarthatóság és az
árvízvédelem megoldása, http://neuronhalo.hu/2017/03/26/hagyomanyos-arterigazdalkodas-
fenntarthatosag-es-az-arvizvedelem-megoldasa [10.01.2019]
15. Olajos I. (2010) A halászati jog használatának speciális szabályai, in: Csák, Cs, ed.,
Agrárjog. A magyar agrárjog fejlődése az EU keretei között, Novotni Alapitvány, Miskolc,
pp. 153–159.
16. Szilágyi J E (2017) A halgazdálkodás jogi szabályozása, in: Csák Cs, Hornyák Zs,
Kocsis B E, Olajos István, Kókai-Kunné Szabó Á & Szilágyi J E, ed., Agrárjog A
magyar agrár- és vidékfejlesztési jogi szabályozás lehetőségei a globalizálódó Európai Unióban,
Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, pp. 161–167.
17. Veres Z (2001) Környezetjogi szempontok a tulajdonjog korlátozásához, De
iurispudentiae et iure publico (4), pp. 1–55.
Published
2019-08-07
Section
Cikkek