Some elements of the financial law environment of water

  • Éva Erdős University of Miskolc, Faculty of Law, Department of Financial Law
Keywords: water law, financial law, water management law, water ownership

Abstract

The present article concentrates on the potential links between financial law, water management and water
protection in a wider sense. The special focus of the paper is the ownership and property issues of waters. Taking
these issues into consideration the author presents that the regulation of water ownership belongs to several aspects
of financial law, such as the issue of the ownership of water into national assets - state and municipal property,
water regulation, financial issues of water management, rules of water utilization, or it is precisely the regulation of
water use charges, whether in the form of fines (groundwater fines, sewage penalties) or contributions (water supply
charges). The author draws the attention to the need of regulation-simplification and more integrated solutions in
connection with the topic.

References

1. kormany.hu (2017) Nemzeti Vízstratégia (Kvassay Jenő Terv),
http://www.kormany.hu/download/6/55/01000/Nemzeti Vízstratégia.pdf.
[2018.12.01.]
2. Lentner Cs (2017) Az új magyar állampénzügyi rendszertan – az Alaptörvénnyel
összefüggésben, Új Magyar Közigazgatás 10(Közpénzügyi Különszám), pp. 1–7.
3. Lentner Cs (2019) Önkormányzati pénz és vagyongazdálkodás, Dialóg Campus,
Budapest
4. Nagy Z (2013) Környezeti adózás szabályozása a környezetpolitika rendszerében, Miskolci
Egyetem, Miskolc
5. Nagy Z (2016) Különadóztatás és díjmegállapítás, in: Horváth M. T & Bartha I,
szerk., Közszolgáltatások megszervezése és politikái-Merre tartanak, Dialóg Campus
Kiadó, Budapest-Pécs, pp. 287–292.
6. Nagy Z (2017) The Regulation of Environmental Taxes in Hungary, in:
Ruszkovszky E, ed., Nature-Resource and Ecological Payments in the Countries of the
Central and Eastern Europe, Izdatelnij Dom BGU, Voronezh, pp. 32–46.
7. Szilágyi J E (2011) Vízjog: a vizek tulajdonának és használatának főbb magyar
előírásai a nemzetközi tendenciák tükrében, Sectio Juridica et Politica, Miskolc 29(2),
pp 595–622.
8. Szilágyi J E (2013) Vízjog – Aktuális kihívások a vizek jogi szabályozásában, Miskolci
Egyetemi Kiadó, Miskolc
9. Szilágyi J E (2014) A magyar víziközmű-szolgáltatók integrációja jogi nézőpontból,
Pro Futuro 3(1), pp. 144–149.
10. Szilágyi J E (2015) A mezőgazdasági öntözéssel összefüggő egyes jogi
problémákról, Miskolci Jogi Szemle 10(1), pp. 41–49.
11. Szilágyi J E (2017a) Aktualitások a mezőgazdasági vízjog köréből, in: Gellén K, ed.,
Honori et virtuti, Pólay Elemér Alapítvány, Szeged, pp. 427–433.
12. Szilágyi J E (2017b) Mezőgazdasági vízjog, in: Szilágyi J E, ed., Agrárjog, Miskolci
Egyetemi Kiadó, Miskolc, pp. 127–136.
13. Szilágyi J E (2018) Vízszemléletű kormányzás – vízpolitika – vízjog, Miskolci Egyetemi
Kiadó, Miskolc
14. Szilágyi J E, Baranyai G & Szűcs P (2017) A felszín alatti vízkivételek liberalizálása
az Alaptörvény és az európai uniós jog tökrében, Hidrológiai Közlöny 97(4), pp. 14–
23.
15. Szűcs P & Illyés Cs (2019) Groundwater – an invisible natural resource, Journal of
Agricultural and Environmental Law 14(26), pp. 302–307, doi:
10.21029/JAEL.2019.26.299
Published
2019-08-08
Section
Cikkek