The protection of aquatic ecosystem

  • Csilla Csák University of Miskolc, Faculty of Law, Institution of Civil Law, Department of Agricultural and Labour Law
Keywords: water protection law, nature conservation law, water law, aquatic ecosystem

Abstract

The article deals with the legal protection of aquatic ecosystem. This study concentrates on the legal aspects of water
protection emphasizing that water law and water protection is a complex area according to interdisciplinary
approach (hydrology, economic sciences, etc.). The author assesses international and European Union documents
according to water protection only marginally and due to the limitation of the study extant the author rather
focuses on the Hungarian legal situation of waters (which fully complies with the EU legislation and
expectations). As for the Hungarian legislation, besides the water management law and water protection law of
Hungary, the article presents the constitutional law aspects of water protection and nature conservation even
analysing the case law of the Hungarian Constitutional Court.

References

1. Bándi Gy (2012) Gondolatok a környezethez való jogról, in: Raisz A, ed.,
A nemzetközi környezetjog aktuális kihívásai, Miskolci Egyetem, Miskolc, pp 6–15.
2. Farkas Csamangó E (2003) A föld- és vízvédelem hatályos jogi szabályozása, Acta
Universitatis Szegediensis Acta Juridica Et Politica, Publicationes Doctorandorum Juridicorum
2(1-10), pp. 85–100.
3. Fodor L (2005) Jogvédelem nélkül – Visszalépés a környezetvédelemben?, Valóság
(10), pp. 18–35.
4. Fodor L (2006) Környezetvédelem az Alkotmányban., Gondolat Kiadó – Debreceni
Egyetem ÁJK, Budapest.
5. Fodor L (2011) Természeti tárgyak egy új alkotmányban, Pázmány Law Working
Papers (21), pp. 1–9.
6. Fodor L (2012) A természeti tárgyak helye és szerepe az új alkotmányban, in:
Drinóczi & Jakab, ed., Alkotmányozás Magyarországon 2010-2011, PPKE JÁK – PTE
ÁJK, Budapest-Pécs.
7. Kecskés G (2009) A vízhez való jog nemzetközi jogi koncepciója, Állam- és
Jogtudomány 50(4), pp. 569–598.
8. Krämer Ludwig szerk. (2012) EU Environmental Law, Sweet & Maxwell – Thomson
Reuters, London.
9. Kubasek N K & Silverman G S (2008) Environmental Law, Pearson Prentice Hall,
Upper Saddle River.
10. Nagy Z (2011) Fenntartható költségvetési elvonások rendszere a
környezetvédelem területén, Publicationes Universitatis Miskolcinensis Sectio Juridica et
Politica 29(1), pp. 247–258.
11. Nagy Z (2012) A természeti erőforrás-gazdálkodás egyes adójogi aspektusai, in:
The Publications of the XXVI. microCAD International Scientific Conference, University of
Miskolc, Miskolc
12. Olajos I (2008) A vidékfejlesztés támogatásai és szervezetrendszere egyes nyugateurópai
országokban, Publicationes Universitatis Miskolcinensis Sectio Juridica et Politica
26(2), pp. 637–649.
13. Raisz A (2011a) A környezetvédelem helye a nemzetközi jog rendszerében,
Miskolci Jogi Szemle 6(1), pp. 90–108.
14. Raisz A (2011b) Nemzetközi környezetvédelmi kérdések a Nemzetközi Bíróság
előtt napjainkban, Publicationes Universitatis Miskolcinensis Sectio Juridica et Politica,
29(1), pp. 273–289.
15. Raisz A (2012) A vízhez való jog egyes aktuális kérdéseiről, in: Csák Csilla, szerk.,
Jogtudományi tanulmányok a fenntartható természeti erőforrások témakörében, Miskolci
Egyetem, Miskolc, pp. 151–159.
16. Szilágyi J E (2009) WTO-jog és környezetvédelem, in: Bobvos P, ed., Reformator
iuris cooperandi. Tanulmányok Veres József 80. születésnapja tiszteletére, Pólay Elemér
Alapítvány, Szeged, pp. 485–511.
17. Szilágyi J E (2010) Megjegyzések a vízgazdálkodási társulatok szabályozásának
fejlődéséhez és új szabályozásához, Publicationes Universitatis Miskolcinensis Sectio
Juridica et Politica 28(1), pp. 491–502.
18. Szilágyi J E (2013) Vízjog. Aktuális kihívások a vizek jogi szabályozásában, Miskolci
Egyetem, Miskolc.
19. Szilágyi J E (2018a) Systematization and some current issues of water law and
water regulation in the framework of the European Union, Journal of Agricultural
and Environmental Law 14(26), pp. 255–298, doi: 10.21029/JAEL.2019.26.255
20. Szilágyi J E (2018b) Vízszemléletű kormányzás – vízpolitika – vízjog, Miskolci Egyetemi
Kiadó, Miskolc.
21. Szűcs P (2012) Hidrogeológia a Kárpát-medencében – hogyan tovább?, Magyar
Tudomány 173(5), pp. 554–565.
Published
2019-08-07
Section
Cikkek