Regulation of genetically modified organisms, food and feed in the EU with particular reference to Poland – protection of consumers and the environment or merely a response to public expectations?

  • Paweł Wojciechowski dr hab., prof. at Warsaw University, Food Law Section, Chair of Agricultural and Food Law, Faculty of Law and Administration, University of Warsaw
Keywords: genetically modified organisms (GMOs), genetically modified (GM) food and feed, ban on the cultivation of GMOs, GM food labelling, consumer expectations, Polish regulations of GMOs

Abstract

This article aims to establish the rationale for its introduction within the European Union and subsequent changes to the legal regulation of its release into the environment, genetically modified organisms (GMOs), and the placement of genetically modified food and feed on the market. Following the presentation of the original regulation, public reactions to GMOs and the resulting changes in the European Union and national regulations are discussed based on cases before the European Court of Justice. The analysis leads to the conclusion that in the case of GMOs and genetically modified food and feed, the legislature has acted mainly based on public expectations, while neglecting a full scientific assessment of the solutions adopted to protect consumers and the environment.

References

Blayer P A (2022) The constitutional aspects of regulation limiting agricultural land transactions in Poland, Journal of Agricultural and Environmental Law 17(32), pp. 7–27, https://doi.org/10.21029/JAEL.2022.32.7

Dzwonkowski W (2015) Raport o sytuacji na światowym rynku roślin GMO i możliwościach substytucji genetycznie zmodyfikowanej soi krajowymi roślinami białkowymi w aspekcie bilansu paszowego, Warszawa.

Korzycka M & Wojciechowski P (2017) Regulacja prawna żywności genetycznie modyfikowanej w USA i UE w kontekście planowanego Transatlantyckiego Porozumienia Handlowo-Inwestycyjnego (TTIP), Studia Iuridica Lublinensia 26(1), pp. 465–488, https://doi.org/10.17951/sil.2017.26.1.465

Korzycka M & Wojciechowski P (2017) System Prawa żywnościowego, Warszawa

Kubaj A (2020) Land frame for succession/transfer of Agricultural property between the generation acquisition of agricultural property by legal persons – in Poland, Journal of Agricultural and Environmental Law 15(29), pp. 118–132, https://doi.org/10.21029/JAEL.2020.29.118

Małyska A & Twardowski T (2011) Opinia publiczna o biotechnologii w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej, Nauka 2011/1, pp. 85–98.

Micińska-Bojarek M (2013) Bezpieczeństwo żywności a organizmy genetycznie modyfikowane. Instrumenty administracyjno–prawne, Studia Iuridica Agraria 2013/11, pp. 263–274.

Páczay Gy B (2017) Another political step towards developing our own GM-free feed, Journal of Agricultural and Environmental Law 12(22), pp. 101–116.

Rotkiewicz M (2017) W królestwie monszatana, GMO, gluten i szczepionki, Wołowiec.

Stępień M (2017), Analiza regulacji prawnych w zakresie wykorzystania GMO, Acta Universitatis Wratislaviensis nr 3759 Przegląd Prawa i Administracji CVIII, Wrocław, pp. 157–168, https://doi.org/10.19195/0137-1134.108.12

Szalata M, Słomski R & Twardowski T (2020) Biotechnologia 2020 o co najczęściej pytamy?, Poznań.

Twardowski T (2007) Opinia publiczna a GMO, Prace przeglądowe, Biotechnologia 2007/3, pp. 46–65.

Wrześniewska-Wal I (2018a) Bezpieczeństwo upraw GMO i żywności GM na podstawie nowych regulacji prawnych na poziomie międzynarodowym i krajowym, Żywność. Nauka. Technologia. Jakość 25(4), pp. 5–17, https://doi.org/10.15193/zntj/2018/117/255

Wrześniewska-Wal I (2018b) Regulacje prawne GMO. Aspekty prawne i środowiskowe, Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 593/2018, pp. 101–112, https://doi.org/10.22630/ZPPNR.2018.593.19

Wrześniwska-Wal I (2008) Żywność genetycznie zmodyfikowana. Aspekty prawne, Warszawa.

Zombory K (2021) The agricultural land trade-theory and practice, Journal of Agricultural and Environmental Law 16(30), pp. 174–190, https://doi.org/10.21029/JAEL.2021.30.174

Published
2023-12-18
Section
Cikkek