Development tendencies and latest results of the environmental criminal law of the European Union

  • Bence Udvarhelyi Assistant professor, Department of Criminal Law and Criminology, Institute of Criminal Sciences, Faculty of Law, University of Miskolc
Keywords: environmental protection, environmental criminal law, environmental crimes, EU legislation, directive proposal

Abstract

This study aims to outline the development trends and latest results of the European Union Environmental
Criminal Law. The EU legislator issued several criminal laws to criminalize and sanction behaviors that harm or endanger the environment and nature. Based on the strengthened criminal law competencies of the Treaty of Lisbon, the European Commission developed a directive proposal in 2021 to significantly broaden the range of punishable conduct and strengthen the range of applicable sanctions. This is expected to impose legislative duties on the Hungarian legislator.

References

Farkas Á (2007) Az Európai Uniós büntetőjog fejlődésének újabb állomásai, in: Farkas Á, Nagy A, Róth E, Sántha F & Váradi E, eds., Tanulmányok Dr. Dr. h. c. Horváth Tibor professor emeritus 80. születésnapja tiszteletére, Bíbor Kiadó, Miskolc.

Fodor L (2009) Az uniós csatlakozás utáni környezetjog-alkotás főbb eredményei, Rendészeti Szemle, 2009(1).

Görgényi I (2005) Az Európai Unió elvárásai és a hazai fejlemények a környezet büntetőjogi védelme terén, in: Fodor L, ed., A környezetvédelmi jog és igazgatás hatékonyságának aktuális kérdései, Debreceni Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen.

Görgényi I (2011) A környezetvédelmi büntetőjog megújulása az új évezredben, Miskolci Jogi Szemle, 2011, különszám.

Görgényi I (2018) Protection of the environment through criminal law considering the european standards – Környezetvédelmi büntetőjog az európai elvárásokra figyelemmel, Agrár- és környezetjog, 2018(25). doi: https://doi.org/10.21029/JAEL.2018.25.46

Görgényi I & Udvarhelyi B (2019) A környezeti bűncselekmények megítélésének változásai az Európai Unióban, Magyar Jog, 2019(9).

Jacsó J (2017) Europäisierung des Steuerstrafrechts am Beispiel der gesetzlichen Regelungen in Deutschland, Österreich und Ungarn, Bíbor Kiadó, Miskolc.

Karsai K (2006) Az európai büntetőjog rögös útján, Magyar Jog, 2006(1).

Kőhalmi L (2009) Az európai környezeti büntetőjog fejlődési irányai és problémái, Rendészeti Szemle, 2009(1).

Laczi B (2004) A környezet és a természet büntetőjogi védelmének nemzetközi és történeti vonatkozásai, a védelem jogszabályi alapjai, Magyar Jog, 2004(4)

Ligeti M (2008) Környezetvédelmi büntetőjog, in: Kondorosi F & Ligeti K, eds., Az európai büntetőjog kézikönyve, Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Budapest.

Raisz A & Szilágyi J E (2012) Az agrárjog és kapcsolódó területeinek (környezetjog, vízjognak, szociális jognak, adójognak) fejlődése az Európai Unióban, a nemzetállamokban és a WTO-ban – Development of agricultural law and related fields (environmental law, water law, social law, tax law) in the EU, in countries and

in the WTO, Agrár- és Környezetjog, 2012(12).

Rétházi Gy (2006) Közösségi büntetőjog? – avagy az Európai Közösségek Bíróságának aktivizmusa a büntető igazságügyi együttműködés vonzásában, Európai Tükör, 2006(9).

Szilágyi J E (2010) Környezetvédelem az Európai Uniós jogban, in: Nagy Z, Olajos I, Raisz A & Szilágy J E (eds) Környezetjog II: Tanulmányok a környezetjogi gondolkodás köréből, Novotni Kiadó, Miskolc.

Udvarhelyi B (2016) A Lisszaboni Szerződés és a büntetőjog – gondolatok az Európai Unió megújult büntetőjogi jogharmonizációs hatásköréről, Állam- és Jogtudomány, 2016(3).

Udvarhelyi B (2019) Az Európai Unió anyagi büntetőjoga a Lisszaboni Szerződés után, Patrocínium Kiadó, Budapest.

Published
2023-06-11
Section
Cikkek