A zöldinfrastruktúra-fejlesztés célterületei Magyarországon

 • Török Katalin Ökológiai Kutatóközpont, Ökológiai és Botanikai Intézet
 • Csőszi Mónika Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
 • Vaszócsik Vilja Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
 • Schneller Krisztián Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
 • Teleki Mónika Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
 • Kollányi László Ormos Imre Alapítvány
 • Keszthelyi Ákos Ormos Imre Alapítvány
 • Máté Klaudia Ormos Imre Alapítvány
 • Csecserits Anikó Ökológiai Kutatóközpont, Ökológiai és Botanikai Intézet
 • Halassy Melinda Ökológiai Kutatóközpont, Ökológiai és Botanikai Intézet
 • Kertész Miklós Ökológiai Kutatóközpont, Ökológiai és Botanikai Intézet
 • Szitár Katalin Ökológiai Kutatóközpont, Ökológiai és Botanikai Intézet
Kulcsszavak: döntéstámogatás, EU Biodiverzitás Stratégia, konnektivitás, multifunkcionalitás, ökológiai állapot, ökoszisztéma-szolgáltatás, többrétegű potenciális természetes vegetáció modell, területhasználat

Absztrakt

A biodiverzitás pusztulásának visszafordítása érdekében a természeti tőke növelésére van szükség. Ennek módját az EU Biodiverzitás Stratégiája a zöldinfrastruktúra fejlesztésében látja. Az országos  zöldinfrastruktúra-elemek meghatározása és állapotuk értékelése, valamint a fejlesztési javaslatok kidolgozása három pilléren alapul: az ökológiai állapot, az ökoszisztéma-szolgáltatást nyújtó képesség és a térbeli összekapcsoltság értékelésén. Az itt ismertetett, egy KEHOP projekt keretében végzett kutatás során egységes értékelés készült a térképezett ökoszisztéma-típusokra, ami alapján meghatározták a védelemre, potenciális állapotjavításra vagy ökoszisztématípus-váltásra alkalmas területeket. A potenciális beavatkozási területek - a restauráció célterületei, az ország 88%-a - tovább priorizálhatók a különböző konfliktusterületek lehatárolásával. A restauráció során kialakítandó célélőhelyek meghatározása modellezéssel történt. Az eredmények a természetvédelemben és a területhasználatot befolyásoló ágazati döntéshozásban alkalmazhatóak.

Hivatkozások

Aronson, J., Alexander, S. (2013): Ecosystem restoration is now a global priority; time to roll up our sleeves. Restoration Ecology 21: 293–296. https://doi.org/10.1111/rec.12011

Csőszi, M., Vaszócsik, V., Török, K., Kollányi, L., Schneller, K., Teleki, M., Bánhidai, A., Kiss, D., Konkoly-Gyuró, É., Jáger, K., Csecserits, A., Szitár, K. (2021): A zöldinfrastruktúra megőrzését és fejlesztését biztosító stratégiai keretek és fejlesztési célok, prioritások meghatározása, országos szintű alkalmazása. Jelentés. Agrárminisztérium, Budapest, 219 p.

Czúcz, B., Molnár, Zs., Horváth, F., Nagy, G. G., Botta-Dukát, Z., Török, K. (2012): Using the natural capital index framework as a scalable aggregation methodology for regional biodiversity indicators. Journal for Nature Conservation 20: 144–152. https://doi.org/10.1016/j.jnc.2011.11.002

Hermoso, V., Morán-Ordóñez, A., Lanzas, M., Brotons, L. (2020): Designing a network of green infrastructure for the EU. Landscape and Urban Planning 196: 103732. https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2019.103732

Kotiaho, J.S., Kuusela, S., Nieminen, E., Päivinen, J., Moilanen, A., (2016): Framework for Assessing and Reversing Ecosystem Degradation. Report of the Finnish Restoration Prioritization Working Group on the Options and Costs of Meeting the Aichi Biodiversity Target of Restoring at Least 15 Percent of Degraded Ecosystems in Finland. Ministry of Environment, Helsinki, 65 p.

Kovács-Hostyánszki, A., Bereczki, K., Czúcz, B., Fabók, V., Fodor, L., Kalóczkai, Á., Kiss, M., Koncz, P., Kovács, E., Rezneki, R., Tanács, E., Török, K., Vári, Á., Zölei, A., Zsembery, Z. (2019): Nemzeti ökoszisztéma-szolgáltatás térképezés és értékelés, avagy a természetvédelem országos programja. Természetvédelmi Közlemények 25: 80–90. https://doi.org/10.20332/tvk-jnatconserv.2019.25.80

Somodi, I., Molnár, Zs., Czúcz, B., Bede-Fazekas, Á., Bölöni, J., Pásztor, L., Laborczi, A., Zimmermann, N. E. (2017): Implementation and application of multiple potential natural vegetation models – a case study of Hungary. Journal of Vegetation Science 28: 1260–1269. https://doi.org/10.1111/jvs.12564

Szitár, K., Csőszi M., Vaszócsik V., Schneller K., Csecserits A., Kollányi L., Teleki M., Kiss D., Bánhidai A., Jáger K., Petrik O., Pataki R., Lehoczki R., Halassy M., Tanács E., Kertész M., Csákvári E., Somodi I., Lengyel A., Gallé R., Weiperth A., Konkoly-Gyúró É., Máté K., Keszthelyi Á. B., Török K. (2021): Az országos zöldinfrastruktúra-hálózat kijelölésének módszertana többszempontú állapotértékelés alapján. Természetvédelmi Közlemények 27: 145–157. https://doi.org/10.20332/tvk-jnatconserv.2021.27.145

Tanács, E., Bede-Fazekas, Á., Standovár, T., Pásztor, L., Szitár K., Csecserits, A., Kiss, M., Vári, Á. (2021): Az általános ökoszisztéma-állapot indikátorok térképezésének módszertana. Jelentés. Agrárminisztérium, Budapest, 154 p. https://doi.org/10.34811//osz.allapot.modszer.tanulmany

Wang, J., Banzhaf, E. (2018): Towards a better understanding of Green Infrastructure: A critical review. Ecological Indicators 85: 758–772. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2017.09.018

Weber, T., Sloan, A., Wolf, J. (2006). Maryland’s Green Infrastructure Assessment: Development of a comprehensive approach to land conservation. Landscape and Urban Planning 77: 94–110. https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2005.02.002

Zhang, Z., Meerow, S., Newell, J. P., Lindquist, M. (2019): Enhancing landscape connectivity through multifunctional green infrastructure corridor modeling and design. Urban Forestry & Urban Greening 38: 305–317. https://doi.org/10.1016/j.ufug.2018.10.014

COM(2013) 249 EB rendelet. Green Infrastructure (GI) — Enhancing Europe’s Natural Capital.

COM(2019) 640 EB rendelet. The European Green Deal.

COM(2020) 380 EB rendelet. EU Biodiversity Strategy for 2030 — Bringing nature back into our lives.

COM(2021) 82 EB rendelet. Forging a climate-resilient Europe — the new EU Strategy on Adaptation to Climate Change.

http1: http://termeszetem.hu/hu (Hozzáférés dátuma: 2021. 11. 11.)

http2: http://alapterkep.termeszetem.hu/ (Hozzáférés dátuma: 2021. 11. 11.)

Megjelent
2021-12-09
Rovat
Társadalomtudományi módszerek a természetvédelem szolgálatában