Információk

A Természetvédelmi Közlemények a Magyar Biológiai Társaság Természetvédelmi és Ökológiai Szakosztályának folyóirata. A lap lektorált, eredeti cikkeket közöl, elsősorban a Kárpát-medence természetvédelmével kapcsolatos témákban. A cikkek magyar nyelven jelennek meg, angol kivonattal, évente egy kötetben, szabadon hozzáférhető (open access) módon. Szeretnénk, ha a Természetvédelmi Közlemények alapvető forrásmunkája lenne minden természetvédelemmel foglalkozó tervezésnek és munkának, ha minden természetvédelemben érdekelt és érdeklődő sajátjának tekintené a lapot, ideértve többek között a területkezelőket, döntéshozókat, kutatókat, pedagógusokat és diákokat.
 
Ennek megfelelően lapunk profilját 2021-től négy szekció alkotja:

Természettudományos kutatások
A szekcióban megjelenő cikkek
 • tudományos alapossággal végzett vizsgálatokat mutatnak be, melyek eredményei a természetvédelemben alkalmazhatók,
 • tudományos szempontból áttekintenek egy-egy érdeklődésre számot tartó témát,
 • egy-egy terület fajait, társulásait, vagy fajok, társulások országos elterjedését írják le és értékelik természetvédelmi szempontból,
 • állapotfelmérés vagy monitorozás módszertanát, elemzési lehetőségeit taglalják.
Társadalomtudományi módszerek a természetvédelem szolgálatában
A folyóirat a 2016-os évtől egy interdiszciplináris szekcióval bővült, melynek témája a társadalomtudományos módszerek alkalmazása a természetvédelemben. Ebbe a szekcióba olyan kéziratokat várunk, amelyekben
 • társadalomtudományos módszereket is alkalmaztak élőhelyek, természeti értékek, ökoszisztéma-szolgáltatások megőrzését szolgáló kutatásokban, beleértve a hagyományos tudás feltárását is,
 • a szerzők a természetvédelem egyes társadalmi-gazdasági aspektusait összefoglalóan tárgyalják, a releváns nemzetközi és hazai szakirodalom áttekintésével,
 • a tudomány és a természetvédelmi szakpolitika párbeszédéhez kapcsolódó nemzetközi és hazai folyamatokat mutatnak be és értékelnek. 
Gyakorlati természetvédelmi tapasztalatok
Küldetésünknek tekintjük, hogy a gyakorlati természetvédelmi szakemberek igen értékes terepi tapasztalatait is közkinccsé tegyük, hiszen ezek az ismeretek a hivatásos kutatók által tervezett vizsgálatokat jól kiegészítve járulhatnak hozzá a hazai természetvédelmi tudás gyarapodásához. Mivel ezek a cikkek jellegükben eltérnek a tudományos céllal tervezett kutatások ismertetésétől, ezért ezen anyagok számára 2021-ben külön szekciót hoztunk létre.
A szekcióba olyan anyagokat várunk, amelyek
 • terepi természetvédelmi beavatkozások eredményeit (élőhelyek, állat- vagy növénypopulációk vagy közösségek változásait) mutatják be esettanulmányok formájában,
 • a természetvédelmi gyakorlat problémáit, igényeit ismertetik,
 • nem-kutató szakemberek természetvédelmi kérdésekkel kapcsolatos véleményét tükrözik.
Könyvek és digitális anyagok ismertetése
A folyóirat tematikájához illeszkedően szívesen látjuk
 • magyar vagy külföldi könyvek ismertetését,
 • természetvédelemben alkalmazható internetes oldalak, programok (pl. adatbázisok, elektronikus határozók, okostelefonos alkalmazások) bemutatását.
 
A folyóirat 1-14. évfolyama (1991-től 2008-ig) nyomtatásban jelent meg, az Archívumban ezekből az évekből a szkennelt kötetek érhetők el. 2009-től a Természetvédelmi Közlemények csak online kerül publikálásra. Lapunk 2016 óta CrossRef DOI azonosítóval rendelkezik. A cikkeket az MTMT (Magyar Tudományos Művek Tára) indexálja, és az MTA REAL repozitórium archiválja. A teljes kötetek az MTA REAL-J repozitóriumban kerülnek archiválásra. A folyóirat cikkei elérhetők a Kiadó (Magyar Biológiai Társaság) honlapján is.
 
A lap megjelenését a Magyar Tudományos Akadémia támogatja.