Állatfaj-visszatelepítési programok áttekintése nemzetközi és hazai perspektívából

  • Bajomi Bálint Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft.; Debreceni Egyetem, Ökológiai Tanszék
  • Óhegyi Erzsébet CEEweb for Biodiversity
  • Olajos Tímea Szent István Egyetem, Természetvédelmi és Tájökológiai Tanszék
  • Takács-Sánta András ELTE Társadalomtudományi Kar
Kulcsszavak: bibliometria, IUCN, költségek, Magyarország, nemzetközi trendek, rendszertani torzulás, szakirodalom, visszatelepítés

Absztrakt

Igyekeztünk minél teljesebben összegyűjteni az állatfaj-visszatelepítési programok nemzetközi szakirodalmát; a magyar programokat közelebbről is megvizsgáltuk. Adatbázisunkba 8508, 1891 és 2015 közötti anyag bibliográfiai adatait gyűjtöttük össze. Az irodalom mennyisége exponenciális növekedést, majd telítődés utáni fluktuációt mutat. 27 megvalósult magyarországi visszatelepítési programról van tudomásunk. Kimutattuk, hogy az IUCN-útmutató ajánlásainak követése szignifikánsan növeli a program sikerének esélyét. Nemzetközi szinten a projektek éves költségei az elhanyagolható összegtől a 2 millió USA dollárig terjednek. Szignifikáns rendszertani torzulást tapasztaltunk: mind a nemzetközi szakirodalomban, mind a hazai programok között a gerinctelenek kisebb, a madarak és emlősök nagyobb súllyal vannak jelen, mint azt a biodiverzitásban megfigyelhető arányaik indokolnák.

Hivatkozások

Bajomi, B. (2003): White-headed duck breeding and reintroduction programme in Hungary, 1982-1992. Threatened Waterfowl Specialist Group News (14): 73–76.

Bajomi, B. (2011): Az eurázsiai hód (Castor fiber) visszatelepítésének tapasztalatai Magyarországon. Duna-Dráva Nemzeti Park, Budapest, 54 p.

Bajomi, B., Pullin, A. S., Stewart, G. B., Takács-Sánta, A. (2010): Bias and dispersal in the animal reintroduction literature. Oryx 44: 358–365. https://doi.org/10.1017/S0030605310000281

de Solla Price, D. (1979): Kis tudomány - nagy tudomány. Akadémiai Kiadó, Budapest, 251 p.

Fehér, Z., Majoros, G., Ötvös, S., Bajomi, B., Sólymos, P. (2017): Successful reintroduction of the endangered black nerite, Theodoxus prevostianus (Pfeiffer, 1828) (Gastropoda: Neritidae) in Hungary. Journal of Molluscan Studies 83(2): 240–242. https://doi.org/10.1093/mollus/eyx007

Fischer, J., Lindenmayer, D. B. (2000): An assessment of the published results of animal relocations. Biological Conservation 96: 1–11. https://doi.org/10.1016/S0006-3207(00)00048-3

Griffiths, R. A., Pavajeau, L. (2008): Captive breeding, reintroduction, and the conservation of amphibians. Conservation Biology 22: 852–861. https://doi.org/10.1111/j.1523-1739.2008.00967.x

IUCN/SSC (1998): Guidelines for re-introductions. IUCN / SSC Re-introduction Specialist Group, Gland és Cambridge, 10 p.

IUCN/SSC (2013): Guidelines for reintroductions and other conservation translocations. Version 1.0. IUCN Species Survival Commission, Gland, Switzerland, 57 p.

Kiszely, P. (1999): Astacus astacus (L.) in the Balaton region (Hungary) - a summary of surveys between 1992–1998 and future prospects. Freshwater Crayfish 12: 817–824.

Lee, R., Hughes, B. (2008): Review of waterbird re-establishment in the AEWA region. Wildfowl & Wetlands Trust, Slimbridge, 105 p.

Márkus, F. (2004): Gerinces állatfajok visszatelepítésének természetrajza Magyarországon, 1970-től napjainkig. Természetvédelmi Közlemények 11: 359–369.

Óhegyi, E. (2013): Az állatfaj-visszatelepítési programok finanszírozása. MSc. diplomadolgozat, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Szent István Egyetem, Gödöllő, 86 p.

Olajos, T. (2012): A magyarországi állatfaj-visszatelepítések elemzése az IUCN útmutató alapján. BSc. diplomadolgozat, Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet, Természetvédelmi és Tájökológiai Tanszék, Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Gödöllő, 59 p.

R Core Team (2020): R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Wien.

Seddon, P. J., Armstrong, D. P. (2016): Reintroduction and other conservation translocations: History and future developments. In: Jachowski, D. S., Millspaugh, J. J., Angermeier, P. L., Slotow, R., (eds.): Reintroduction of Fish and Wildlife Populations. University of California Press, Oakland. pp. 7–27.

Seddon, P. J., Armstrong, D. P., Maloney, R. F. (2007): Developing the science of reintroduction biology. Conservation Biology 21: 303–312. https://doi.org/10.1111/j.1523-1739.2006.00627.x

Seddon, P. J., Armstrong, D. P. (2016): Reintroduction and other conservation translocations: History and future developments. In: Jachowski, D. S.; Millspaugh, J. J., Angermeier, P. L., Slotow, R. (eds.): Reintroduction of Fish and Wildlife Populations. University of California Press, pp. 7–27.

Swan, K. D., McPherson, J. M., Seddon, P. J., Moehrenschlager, A. (2016): Managing marine Biodiversity: the rising diversity and prevalence of marine conservation translocations. Conservation Letters 9(4): 239–251. https://doi.org/10.1111/conl.12217

Sutherland, W. J., Armstrong, D., Butchart, S. H. M., Earnhardt, J., Ewen, J., Jamieson, I., Jones, C. G., Lee, R., Newbery, P., Nichols, J. D., Parker, K. A., Sarrazin, F., Seddon, P., Shah, N., Tatayaha, V. (2010): Standards for documenting and monitoring bird reintroduction projects. Conservation Letters 3: 229–235. https://doi.org/10.1111/j.1755-263X.2010.00113.x

Thomson Reuters és Clarivate (2006– 2021): EndNote X-20.4.1. Thomson Reuters and Clarivate, Philadelphia, PA and Boston, MA, USA.

Megjelent
2023-12-19