Natura 2000 erdei élőhelytípusok szerkezet és funkció monitorozási módszere a Pannon életföldrajzi régióban

  • Horváth Ferenc MTA Ökológiai Kutatóközpont, Ökológiai és Botanikai Intézet
  • Molnár Csaba Független kutató
  • Ortmann-né Ajkai Adrienne Pécsi Tudományegyetem, Ökológiai és Hidrobiológai Tanszék
  • Csicsek Gábor Pécsi Tudományegyetem, Biológiai és Sportbiológiai Doktori Iskola
  • Szabó Gábor MTA Ökológiai Kutatóközpont, Ökológiai és Botanikai Intézet
  • Zimmermann Zita MTA Ökológiai Kutatóközpont, Ökológiai és Botanikai Intézet
  • Lukács Márió MTA Ökológiai Kutatóközpont, Ökológiai és Botanikai Intézet
  • Bölöni János MTA Ökológiai Kutatóközpont, Ökológiai és Botanikai Intézet
Kulcsszavak: élőhelyvédelmi irányelv, erdőtermészetesség, természetvédelmi monitorozás, kedvező természetvédelmi helyzet, országjelentés, TERMERD

Absztrakt

Az élőhelyvédelmi irányelv a még megmaradt természetes élőhelyek kedvező természetvédelmi helyzetének fenntartását, állapotuk javítását és a Natura 2000 élőhelyek állapotának ellenőrző monitorozását írja elő. A Pannon életföldrajzi régió erdőire kidolgoztuk a szerkezet és funkció monitorozás 2008-ban javasolt módszerének egyszerűbb, hatékonyabb és továbbfejlesztett változatát, hogy a statisztikai értékeléshez szükséges elegendően nagy, reprezentatív mintaszámot könnyebben el lehessen érni. A módszertant összehangoltuk az erdőrezervátum-kutatás hosszú távú vizsgálati módszereivel, hogy azok eredményei referenciaként összehasonlíthatók legyenek. A természetvédelem 2014 óta alkalmazza ezt a felmérést az 1 millió hektárt meghaladó természetes, természetszerű vagy származék besorolású erdők állapotának követésére. Részletesen bemutatjuk a továbbfejlesztett módszert, annak munkafolyamatát és adatlapjait, továbbá javaslatot teszünk a korábbi országos mintavételi terv módosítására.

Hivatkozások

Angelini, P., Casella, L., Grignetti, A. & Genovesi, P. (eds.) (2016): Manuali per il monitoraggio di specie e habitat di interesse comunitario (Direttiva 92/43/CEE) in Italia: habitat. – ISPRA, Serie Manuali e linee guida, 142 p.

Bartha, D. (2005): A magyarországi erdők természetességének vizsgálata. – MTA Doktori Értekezés, Sopron, 186 p. Forrás: http://real-d.mtak.hu/314/

Bartha, D., Bölöni, J., Ódor, P., Standovár, T., Szmorad, F. & Tímár G. (2003): A magyarországi erdők természetességének vizsgálata. – Erdészeti Lapok 138: 73–75.

Bartha, D., Gálhidy, L. (szerk.), Aszalós, R., Bartha, D., Bodonczi, L., Bölöni, J., Kenderes, K., Ódor, P., Standovár, T., Szmorad, F. & Tímár, G. (2007): A magyarországi erdők természetessége.– WWF Füzetek 27., WWF Magyarország, 44 p.

Bartha, D., Ódor, P., Horváth, T., Tímár, G., Kenderes, K., Standovár, T., Bölöni, J., Szmorad, F., Bodonczi, L. & Aszalós, R. (2006): Relationship of tree stand heterogeneity and forest naturalness. – Acta Silv. Lign. Hung. 2: 7–22.

Bartha, D., Szmorad F. & Tímár G. (1998): A magyarországi erdők természetességének erdőrészlet szintű értékelési lehetősége. – Erdészeti Lapok 133: 74–77.

Bölöni, J. (2008): Natura 2000 monitorozási adatlap: erdők extenzív felmérése; Kitöltési útmutató; Kiértékelési útmutató – In: Horváth, A., Bartha, S., & Bölöni, J. (szek.): A Natura 2000 élőhely monitorozó protokollok kidolgozása és tesztelése. Struktúra és funkció protokoll. – Kutatási jelentés a „Madárvédelmi (79/409/EGK) és az élőhelyvédelmi (92/43/EGK) irányelveknek megfelelő monitorozás előkészítése (2006/018–176.02.01 számú Átmeneti Támogatás projekt)” keretében. MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete, Vácrátót, pp. 101–103, 127–139.

Bölöni, J., Molnár, Zs. & Kun, A. (szerk.) (2011): Magyarország élőhelyei. A hazai vegetációtípusok leírása és határozója. ÁNÉR 2011. – MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete, Vácrátót, 441 p.

Cantarello, E. & Newton, A. C. (2008): Identifying cost-effective indicators to assess the conservation status of forested habitats in Natura 2000 sites. – Forest Ecol. Manag. 256: 815–826. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.foreco.2008.05.031

EC ENV: European Commission, Environment, Habitat Directive reporting, web page. – URL: http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/rep_habitats/index_en.htm, utoljára letöltve: 2017 május 10-én

EEA EIONET: European Environmental Agency, EIONET, Reference portal for Natura 2000. Reference list 12. Threats, Pressures, Activities (final version, fájl: Ref_threats_pressures_FINAL_20110330.xls) – URL: http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal, utoljára letöltve: 2013 április 8-án

VM (2014): Hungarian report on the main results of the surveillance under article 17 for annex I habitat types (Annex D), Vidékfejlesztési Minisztérium, Forrás: EIONET, Biodiversity, Article 17, Habitat report, Habitat assessments at Member State level – URL: http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/report/?period=3&group=Forests&country=HU&region=PAN, lekérdezés: 2017 május 10-én

KvVM (2008): Delivery of the repors on the article 17. of the Habitats Directive, HUNGARY, 04 Mar 2008, Környezetvédelmi és Vidékfejlesztési Minisztérium, Forrás: EIONET CDR – European Information and Observation Network, Central Data Repository web portal, Hungary, completed envelope – URL: http://cdr.eionet.europa.eu/hu/eu/art17/envre7qhw/overview, lekérdezés: 2017 május 10-én

Evans, D. & Arvela, M. (2012): Assessment and reporting under Article 17 of the Habitats Directive Explanatory Notes & Guidelines for the period 2007–2012. – European Topic Center on Biological Diversity, Habitats Committee, Paris. – URL: http://circa.europa.eu/Public/irc/env/monnat/library?l=/expert_reporting/work-package_revision/consultation_committee_1/guidelines_habcompdf/_EN_1.0_&a=d

Hernando, A., Tejera, R., Velázquez, J. & Núñez, M. V. (2010): Quantitatively defining the conservation status of Natura 2000 forest habitats and improving management options for enhancing biodiversity. – Biodivers. Conserv. 19: 2221–2233. doi: http://dx.doi.org/10.1007/s10531-010-9835-8

Horváth, A., Bartha S. & Bölöni J. (2008): A Natura 2000 élőhely monitorozó protokollok kidolgozása és tesztelése. Struktúra és funkció protokoll. – Kutatási jelentés a „Madárvédelmi (79/409/EGK) és az élőhelyvédelmi (92/43/EGK) irányelveknek megfelelő monitorozás előkészítése (2006/018–176.02.01 számú Átmeneti Támogatás projekt)” keretében. MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete, Vácrátót, 159 p.

Horváth F. (2011): Az újulati és cserjeszint felmérésének ajánlott módszere az ERDŐ+h+á+l+ó mintavételi pontjaiban (MVP ÚJCS). – Kézirat, MTA ÖK ÖBI, Vácrátót, ER Archivum (2011/D-004)

Horváth F., Gergely Z., Mázsa K., Bidló A., Kovács G., Bölöni J., Mányok G., Jelitai E. & Ódor P. (2011): A faállomány-szerkezet felmérésének ajánlott módszere az ERDŐ+h+á+l+ó mintavételi pontjaiban (MVP FAÁSZ). – Kézirat, MTA ÖK ÖBI, Vácrátót, ER Archivum (2012/D)

Horváth, F. (2012). Módszertani fejlesztések az erdőrezervátumok hosszú távú faállomány-szerkezeti kutatásához. – Nyugat-Magyarországi Egyetem. Roth Gyula Erdészeti és Vadgazdálkodási Tudományok Doktori Iskola, Doktori (PhD) értekezés

Kutnar, L., Matijašić, D., & Pisek, R. (2011): Conservation status and potential threats to natura 2000 forest habitats in slovenia. – Sumar. List 135: 215–231.

Louette, G., Adriaens, D., Paelinckx, D. & Hoffmann, M. (2015): Implementing the Habitats Directive: How science can support decision making. – J. Nat. Conserv. 23: 27–34.

Molnár, Zs. (szerk.) (2014): Élőhelyek. – In: Haraszthy, L. (szerk.): Natura 2000 fajok és élőhelyek Magyarországon. – Pro Vértes Közalapítvány, Csákvár. 934 p.

Molnár, Zs., Bartha, S., Seregélyes, T., Illyés, E., Tímár, G., Horváth, F., Révész, A., Kun, A., Botta-Dukát, Z., Bölöni, J., Biró, M., Bodonczi, L., Deák, J. Á., Fogarasi, P., Horváth, A., Isépy, I., Karas, L., Kecskés, F., Molnár, Cs., Ortmann-né Ajkai, A. & Rév Sz. (2007): A grid-based, satellite-image supported, multi-attributed vegetation mapping method (MÉTA). – Folia Geobot. 42: 225–247.

Németh, F., Seregélyes, T. (1989): Természetvédelmi információs rendszer: Adatlap kitöltési útmutató. – Környezetgazdálkodási Intézet, Budapest, 46 p.

Ódor, P., Bölöni J. & Standovár T. (2009): Felvételezési protokoll az aljnövényzet mintavételére az erdőrezervátum hosszú távú vizsgálatsorozat (HTV) keretében. – Kézirat, ER Archívum (2009/D–008/1–2)

Salafsky, N., Salzer, D., Stattersfield, A. J., Hilton-Taylor, C., Neugarten, R., Butchart, S. H. M., Collen, B., Cox, N., Master, L. L., O’Connor, S., Wilkie, D. (2008). A standard lexicon for biodiversity conservation: unified classifications of threats and actions. – Cons. Biol. 22: 897–911. doi: http://dx.doi.org/10.1111/j.1523-1739.2008.00937.x

Szegleti, Zs., Csicsek, G., Szabó, G., Zimmermann, Z., Bölöni, J. & Horváth, F. (2017): Erdőtermészetesség szempontú értékelési módszer a Pannon életföldrajzi régió Natura 2000 erdőtípusainak szerkezet és funkció monitorozása alapján. – Természetvédelmi Közlem. 23: 100–117. doi: http://dx.doi.org/10.20332/tvk-jnatconserv.2017.23.100

Tejera, R., Núñez, M. V., Hernando, A., Velázquez, J. & Pérez-Palomino, A. (2012): Biodiversity and Conservation Status of a Beech (Fagus sylvatica) Habitat at the Southern Edge of Species´ Distribution. – In: A. G. Lameed (ed.) Biodiversity Enrichment in a Diverse World. InTech, Rijeka, pp. 63–84.

Velázquez, J., Tejera, R., Hernando, A. & Núñez, M. V. (2010): Environmental diagnosis: Integrating biodiversity conservation in management of Natura 2000 forest spaces. – J. Nat. Conserv. 18: 309–317. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.jnc.2010.01.004

http1: http://www.erdorezervatum.hu/N2KMON_modszertan

http2: http://www.erdovigyazo.hu

Megjelent
2017-12-31
Rovat
Természettudományos kutatások