Az idős betegek ellátásának speciális szempontjai

Kulcsszavak: geriátriai, idős beteg, öregedés, multimorbiditás, polipragmázia, esendőség

Absztrakt

Az idősödés természetes folyamat. Az életkor előrehaladásával párhuzamosan sok olyan változás következik be, amelyeket az idős emberek gyógyításánál figyelembe kell venni. Noha az időskor önmagában
nem tekinthető betegségnek, még a fiziológiás változások is általában a szervfunkciók romlásához, a szervezet tartalékainak csökkenéséhez, az alkalmazkodóképesség beszűküléséhez vezetnek. A társadalom elöregedésével párhuzamosan a páciensek egyre nagyobb hányadát az idősebb korosztály alkotja, ezért az időskor sajátosságaival nemcsak a geriátereknek kell tisztában lenniük.

Megjelent
2024-07-02
Folyóirat szám
Rovat
Összefoglaló közlemény