Combating Corruption Crime in Poland

Selected Legal Aspects, With Particular Reference to the Role of the Central Anticorruption Bureau

Keywords: corruption, combating crime, Central Anticorruption Bureau, prosecution, bribes

Abstract

This article highlights issues related to corruption in Poland. The definition of corruption is examined in national and international terms, for example, as developed by the OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) or the World Bank. This study contributes to the discussion of the scale of corruption as well as on the effectiveness of anticorruption agencies. Particular attention has been paid to one of the leading special services entites, the Central Anticorruption Bureau, which was established on 9 June 2006 to address the deepening corruption in both the economic and political life in Poland. The study also examines the role of the prosecutor’s office and the efforts to transform its organisational structure to effectively and efficiently combat crime, particularly those related to corruption. In addition, relevant statistics on the effectiveness of anticorruption measures are presented. The fundamental research problem is to understand the current scale of corruption in Poland. The main hypothesis focuses on determining whether the level of corruption has decreased or remained constant since the beginning of the socio-economic transition. This study used the detailed research method—primarily statistics (desk research). Data were collected through face-to-face interviews conducted by the Centre for Public Opinion Research (CBOS). The article ends with conclusions and postulates de lege futura.

References

Balcerzak, M. (2010) ‘Korupcja jako zagrożenie dla społeczności międzynarodowej i praw człowieka’ in Symonides, J. (ed.) Świat wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, pp. 534–547.

Bielecki, Z. (2002) ‘Fenomen korupcji-diagnoza’, Przegląd Policja, 66(2), p. 44.

Brewster, R. (2014) ‘The Domestic and International Enforcement of the OECD Anti-Bribery Convention’, Chicago Journal of International Law, 15(1), pp. 84–109.

Carr, I., Lewis, D. (2010) ‘Combating Corruption Throught Employment Law and Whistleblower Protection’, Industrial Law Journal, 39(1), pp. 52–81; https://doi.org/10.1093/indlaw/dwp027.

Corruption perception index [Online]. Available at: https://transparency.org/en/cpi/2021 (Accessed: 25 January 2022).

Dobrowolski, Z. (2005) Korupcja w Państwie. Przyczyna, skutki, kierunki przeciwdziałania. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie.

Dylus, A., Rudowski, A., Zaborski, M. (2006) Korupcja, oblicza, uwarunkowania, przeciwdziałanie. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. pp. 4–200.

Dzienis, P., Filipkowski, W. (2001) ‘Cywilnoprawne aspekty korupcji gospodarczej’, Palestra, 2001/11–12, pp. 60–73.

Gathii, J. (2009) ‘Definiting the Relationship Between Human Rights and Corruptio’, University of Pensylvania Journal of International, 31(1), pp. 125–202.

Górniok, O. (1995) ‘O korupcji gospodarczej i niektórych sposobach jej zwalczania’, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, 1995/2–3, pp. 5–9.

Gregory, J. (2022) EU corruption scandal puts democracy under attack – European Parliament head [Online]. Available at: www.bbc.com/news/world-europe-63941509 (Accessed: 23 January 2023).

Grosse, T. G. (2000) Działania antykorupcyjne w państwach członkowskich OECD. Florencja.

Henning, P. J. (2001) ‘Public Corruption: a Comparative Analysis of International Corruption Conventions and United States Law’, Arizona Journal of International and Comparative Law, 18(3), pp. 793–865.

Hołyst, B. (2004) Kryminologia. Warszawa: LexisNexis.

Hołyst, B. (2010) ‘Korupcja jako plaga społeczna’, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie, 2010(14), pp. 24–42.

Kraszkiewicz, J. (2012) ‘Korupcja w Biznesie. Wymysł idealistów czy realne zagrożenie?’, Przegląd antykorupcyjny, 2012/2, pp. 33–38.

Krueger, A. O. (1974) ‘The Political Economy and Rent-Seeking Society’, American Economic Review, 64(3), pp. 291–303.

Laskowska, K . ( 2011) ‘ Etiologia p rzestępczości z organizowanej w P olsce’ i n Pływaczewski, E. W. (ed.) Przestępczość zorganizowana, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, pp. 152–170.

Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju/Grupa Banku Światowego (2015) Świadomi nadużyć finansowych i korupcji. Podręcznik dla urzędników zajmujących się zamówieniami publicznymi [Online]. Available at: https://documents1.worldbank.org/curated/zh/624321473336611150/pdf/87729-POLISH-PUBLIC-PUBDATE-4-21-16-Fraud-and-Corruption-Awareness-Handbook-Polish.pdf (Accessed: 24 January 2022).

Nowak, C. (2008) Korupcja w polskim prawie karnym na tle uregulowań międzynarodowych. Warszawa: C. H. Beck. pp. 19–432 in extenso.

OECD [Online]. Avai lable at: https://www.oecd.org/corruption/oecdantibriberyconvention.htm (Accessed: 10 July 2022).

Ocieczek, G. (2021) ‘Mały świadek koronny. Geneza instytucji. Analiza wyników badań’ in Wielec, M., Ocieczek, G., Oręziak, B., Repeć, J. (eds.) Współczesne problem procesu karnego. Volume I. Lublin: Wydawnictwo Episteme, pp. 421–454.

Palka, P., Reut, H. (1999) Korupcja w nowym kodeksie karnym. Kraków: Wolters Kluwer.

Pływaczewski, E. (1993) Pranie brudnych pieniędzy. Możliwości przeciwdziałania z uwzględnieniem roli systemu bankowego. Toruń: TNOIK “Dom Organizatora”.

Serwis Rzeczypospolitej Polskiej [Online]. Available at: https://www.gov.pl/web.oecd (Accessed: 10 July 2022).

Skorupka, S., Auderska, H., Łempicka, Z. (1969) Little dictionary of the Polish language. Warszawa [Online]. Available at: https://antykwariat-torun.pl/pl/p/Maly-slownikjezyka-polskiego-Stanislaw-Skorupka%2C-Halina-Auderska%2C-Zofia-Lempickared. (Accessed: 27 January 2022).

Smidt, D. (2007) ‘Anti-corruption: What Do We Know? Research on Preventing Corruption in the post-communist World’, Political Studies Review, 5(2), pp. 202–232; https://doi.org/10.1111/j.1478-9299.2007.00129.x.

Sokołowicz, W., Gurtowski, M., Pietrowicz, K. (2009) ‘Wielkie afery gospodarcze w Polsce po 1989 roku z perspektywy socjologicznej’ in: Paprzycki, L., Rau, Z. (eds.) Praktyczne elementy zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu. Nowoczesne technologie i praca operacyjna. Warszawa: Wolters Kluwer, pp. 813–822.

Szelest-Woźny, A. M. (2012) Korupcja. Analiza dysfunkcji państwa na przykładzie Polski (1989–2007). Toruń: Wydawnictwo Mado. In extenso.

Szulik, M. (2011) ‘Analiza unijnych rozwiązań legislacyjnych w zakresie prawa antykorupcyjnego’ in Kosiński, J., Krak, K. (eds.) Korupcja i antykorupcja - wybrane zagadnienia. Szczytno, pp. 5–55.

Transparency International [Online]. Available at: https://www.transparency.org/ (Accessed: 11 July 2022).

Zybertowicz, A. (2005) ‘AntyRozwojowe Grupy Interesów: zarys analizy’ in Wesołowski, W., Włodarek, J. (eds.) Kręgi integracji i rodzaje tożsamości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, pp. in extenso.

Published
2023-06-28
How to Cite
OcieczekG. (2023). Combating Corruption Crime in Poland: Selected Legal Aspects, With Particular Reference to the Role of the Central Anticorruption Bureau. Law, Identity and Values, 3(1), 203-218. https://doi.org/10.55073/2023.1.203-218
Section
Articles