Húsvét ünnepe után 2. vasárnap (Misericordia Domini)

Jn 10,11–16 - A jó Pásztor nyomában, Jézus bojtárjaiként szolgálni

  • D. Szebik Imre Magyarországi Evangélikus Egyház

Absztrakt

A húsvét ünnepe utáni második vasárnap latin neve Misericordia Domini (az Úr irgalma). Közismert magyar nevén jó pásztor vasárnapja. Az Úr, aki harmadnapon feltámadott, jó Pásztorként adta életét juhaiért, értünk. Ez Isten irgalmának kitüntető jele, bizonyosság afelől, hogy nem hagyta magára övéit, pásztorolja őket. Ő az igazi és egyetlen jó Pásztor.

Információk a szerzőről

D. Szebik Imre, Magyarországi Evangélikus Egyház

nyugalmazott püspök - Budapest

Hivatkozások

BOLYKI János 2001. Igazi tanúvallomás. Osiris, Budapest.

KARNER Károly 1950. A testté lett ige. Magyar Luther-társaság, Budapest.

KISS Sándor 1969. János evangéliumának magyarázata. In: BARTHA Tibor (szerk.): Jubileumi kommentár. Református Zsinati Iroda Sajtóosztálya, Budapest.

LANGE, Ernst – KRUSCHE, Peter – RÖSSLER, Dietrich – RÖSSLER, Roman 1972. Predigtstudien für das Kirchenjahr 1972/73. Perikopenreihe I – erster Halbband. Kreuz-Verlag, Stuttgart.

MAGASSY Sándor é. n. Óegyházi perikópák. 1. köt. Magánkiadás, Budapest.

MÁTYÁS Ernő 1950. János evangéliuma. Sárospataki Kollégium, Sárospatak.

Megjelent
2024-03-12
Folyóirat szám
Rovat
Az igehirdető műhelye