Húsvét ünnepe után 1. vasárnap (Quasi modo geniti)

1Jn 5,4–10 - A Tanúk tanúi

  • Gáncs Péter Magyarországi Evangélikus Egyház

Absztrakt

Húsvét nyolcada (fehérvasárnap, fényes vasárnap) latin nevén Quasi modo geniti (1Pt 2,2). A nap témája a feltámadott Úr, aki „az új élet Teremtője” (Prőhle), aki „legyőzi hitetlenségünket” (LK). Ez a vasárnap a húsvéti feltámadás folytatását, következményét hirdeti életünkre nézve: „...a Győző életet kínál / Győzelméből ma néked” (EÉ 225,1). Valamikor ezen a napon járulhattak először az úrvacsorai oltárhoz a gyülekezet új tagjai, akik húsvétkor részesültek a keresztségben. Ezt a hagyományt őrizve napjainkban is van, ahol erre a napra kerül a konfirmáció ünnepe, ami mindkét szentségünkhöz kötődik. Ehhez jól kapcsolható alapigénk központi üzenete: a Lélek, a víz és a vér tanúságtétele (1Jn 5,8).

Információk a szerzőről

Gáncs Péter, Magyarországi Evangélikus Egyház

nyugalmazott püspök - Budapest

Hivatkozások

BOOR, Werner de 1974. Die Briefe des Johannes. Brockhaus Verlag, Wuppertal.

FUJIMURA, Makoto 2023. Művészet és hit. Ford. Molnár Illés. Harmat Kiadó, Budapest.

HILDEBRAND, Karl Gustaf – HALLQUIST, Britt G. – HOLTE, Ragnar 1971. Ma így imádkozzatok! Magyarországi Evangélikus Egyház Sajtóosztálya, Budapest.

KARINTHY Frigyes 1972. Barabbás. In: uő: Skarlát. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest. 44–46. o.

NAVARRO, Tomás 2023. Kincugi. A lelki sebek gyógyításának japán művészete. Ford. La Torre Ágnes Júlia. Lélek és Test, Budapest.

VEÖREÖS Imre 1970. János levelei. Magyarországi Evangélikus Egyház Sajtóosztálya, Budapest.

Megjelent
2024-03-12
Folyóirat szám
Rovat
Az igehirdető műhelye