Húsvét 2. napja

ApCsel 10,34–43 - Nem fordít hátat senkinek

  • Felegyi-Németh Mária Magyarországi Evangélikus Egyház

Absztrakt

Az ünnep „a feltámadt Krisztussal való találkozásról, Krisztus feltámadásának bizonyságáról szól az emmausi tanítványok ősi evangéliumában (Lk 24,13–35); epistolájában (ApCsel 10,34–43) pedig Péter apostol bizonyságtevésében hangzik a váltságművet megkoronázó feltámadás prédikálása mint a húsvéti evangélium diadalmas hódításra indulása” (Jánossy 2008, 34. o.). A Prőhle-féle agenda alapján húsvét második ünnepének témája „az új élet Teremtője”.

Információk a szerzőről

Felegyi-Németh Mária, Magyarországi Evangélikus Egyház

iskolalelkész - Orosháza

Hivatkozások

BARTHA Tibor (szerk.) 1995. Keresztyén bibliai lexikon. Kálvin Kiadó, Budapest.

HAFENSCHER Károly 2010. Liturgika. A keresztény istentisztelet protestáns megközelítésben, ökumenikus szellemben. Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyháztörténeti Tanszéke – Luther Kiadó, Budapest.

JÁNOSSY Lajos 2008. Az egyházi év útmutatása. Fraternitás Magyarországi Evangélikus Lelkészek Közössége, Veszprém.

Jézus-Biblia. Ez az a nap! Alapítvány – Veritas Kiadó, Budapest, 2018.

STOTT, John 2012. Az apostolok cselekedetei. A Lélek, az egyház és a világ. Ford. Gulyás Melinda. Harmat – KIA, Budapest.

SZABÓ Lajos (szerk.) 1998. Tükörkép. Evangélikus lelkészek igehirdetéseinek gyűjteménye. Teológiai Irodalmi Egyesület, Budapest.

WALL, Robert W. – SAMPLEY, J. Paul – WRIGHT, N. T. (szerk.) 1994. Acts; Introduction to Epistolary Literature; Romans; 1 Corinthians. Abingdon Press, Nashville. (The New Interpreter’s Bible 10.)

Megjelent
2024-03-12
Folyóirat szám
Rovat
Az igehirdető műhelye