Húsvét ünnepe

1Kor 5,6–8 - Tiszta szívű ünneplés

  • Tóth-Rosta Izabella Magyarországi Evangélikus Egyház

Absztrakt

Ahogyan az Első korinthusi levél is alátámasztja, húsvét a hit alapja és középpontja. A húsvéti örömhírben gyökerezik minden, ami a keresztény ember számára fontos. A saját meghatározottságunk is, hiszen a mi földi életünk sem értelmezhető Krisztus kereszthalálán kívül. Húsvét tehát a mi egyedülálló kincsünk, amely évről évre újabb lehetőséget kínál arra, hogy észrevegyük a megtérés vagy az újjászületés lehetőségét. Ha keresztény életünkben a legfontosabbat keressük, húsvétig kell visszamennünk és megsejtenünk, mi is az az ajándék, amelyet az Atya nekünk adott. 

Információk a szerzőről

Tóth-Rosta Izabella, Magyarországi Evangélikus Egyház

lelkész - Nádasd

Hivatkozások

CSERHÁTI Sándor 2008. Pál apostolnak a korinthusiakhoz írt első levele. Luther Kiadó, Budapest.

GETTY, Mary Ann 1994. A korinthusiakhoz írt első és második levél. Korda Könyvkiadó – Bencés Kiadó, Kecskemét–Pannonhalma.

HAFENSCHER Károly 2010. Liturgika. A keresztény istentisztelet protestáns megközelítésben, ökumenikus szellemben. Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzene Tanszéke – Luther Kiadó, Budapest.

JÁNOSSY Lajos 2008. Az egyházi év útmutatása. Fraternitás Evangélikus Lelkészek Közössége, Veszprém.

PILINSZKY János 2013. Csönd és közelség. Lazi Könyvkiadó, Szeged.

Megjelent
2024-03-12
Folyóirat szám
Rovat
Az igehirdető műhelye