Nagyszombat

Ez 37,1–14 - „Másnap”

  • Smidéliusz Zoltán Magyarországi Evangélikus Egyház

Absztrakt

Kétezer év távlatában miként gondoljunk nagyszombatra? Ma is maradt az iszonyú feszültség, kontraszt élet és halál, lét és nemlét, új élet, új lét vonatkozásában. Minden temetői sír, kereszt látványa, szeretteink elvesztése után a nagyszombati érzésvilág ott kavaroghat bennünk is. Azonban minden akkori szervezkedés – pecsét, őrök, álhírek – és mai próbálkozás – tudomány, technika, álhírterjesztők – ellenére is felvirradt és felvirrad húsvét reggele, és meghalljuk majd: „Békesség néktek!”

Információk a szerzőről

Smidéliusz Zoltán, Magyarországi Evangélikus Egyház

nyugalmazott esperes - Surd

Hivatkozások

KARASSZON Dezső 1998. Ézsaiás könyvének magyarázata. In: Jubileumi kommentár. A Szentírás magyarázata. Kálvin János Kiadó, Budapest.

KOVÁCS Endi 2021. Nagyszombati csend. Érintésünnep. Útitárs, https://utitarsak.net/nagyszombati-csend/. (Megtekintés: 2024. február 20.)

VÁMOS József 1989. Ezékiel. Magyarországi Evangélikus Egyház Sajtóosztálya, Budapest.

Megjelent
2024-03-12
Folyóirat szám
Rovat
Az igehirdető műhelye