Nagypéntek

Ézs 52,13–53,12 - Életem jele

  • Koczor György Magyarországi Evangélikus Egyház

Absztrakt

Ézsaiás máshova teszi a kiindulópontot. Ne a kisgyermeket, a sebezhetőt keresd, hanem a Megsebzettet. Vedd észre Isten mindent átható szeretetét, amellyel megjelenik számunkra a szenvedő Szolgában. Jel, amelyet láthatsz és érezhetsz. Jel, amelyben benne van az életed.

Információk a szerzőről

Koczor György, Magyarországi Evangélikus Egyház

lelkész - Zalaistvánd

Hivatkozások

ARCHER, Gleason. L. 2001. Az ószövetségi bevezetés vizsgálata. Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány, Budapest.

KARASSZON Dezső 1998. Ézsaiás könyvének magyarázata. In: Jubileumi kommentár. A Szentírás magyarázata. Kálvin János Kiadó, Budapest.

KOCZOR György 2016. Elvégeztetett. A megváltástan összefoglalása. Magánkiadás, Zalaistvánd.

KUSTÁR Zoltán 2004. Ézsaiás próféta könyve. In: Pecsuk Ottó (szerk.) 2004. Bibliaismereti kézikönyv. Kálvin János Kiadó, Budapest.

MEZEI Mária 1987. Vallomástöredékek. Református Zsinati Iroda Sajtóosztálya, Budapest.

OORSCHOT, Jürgen van 1993. Von Babel zum Zion. Walter de Gruyter, Berlin.

REMMERS, Arend 2009. Ézsaiás könyvének magyarázata. Evangéliumi Kiadó, Budapest.

RÓZSA Huba 1996. Az Ószövetség keletkezése. 2. köt. Szent István Társulat, Budapest.

SOGGIN, J. Alberto 1999. Bevezetés az Ószövetségbe. Kálvin Kiadó, Budapest.

TÓTH Kálmán 1979. Magyarázó jegyzetek Deutero-Ézsaiás próféciáinak egyes fejezeteihez. Budapesti Református Theológiai Akadémia Kurzustára, Budapest.

URBÁN Ernő 1941. Krisztus keresztje. Anselmus tanítása Jézus Krisztus váltságszerző haláláról. Teológiai doktori értekezés. Keresztyén Igazság, Budapest–Sopron.

Megjelent
2024-03-12
Folyóirat szám
Rovat
Az igehirdető műhelye