Rendezett viszonyok között: a természetessel és a mesterségessel

Segíthet-e megóvni a természet rendjét a mesterséges intelligencia?

  • Kiss Ferenc Nyíregyházi Egyetem Környezettudományi Intézet
Kulcsszavak: természet, tudomány, technika, környezetszennyezés, mesterséges intelligencia

Absztrakt

Polikrízis. Egyre gyakrabban találkozunk ezzel a kifejezéssel. Mi lehet ennek az oka? Mindig is voltak krízisek az emberiség történelmében, de ennyi egymással összekapcsolódó globális probléma még nem volt. Mindezek mellett megjelent valami olyan, amiről az ember mindig is álmodozott, de most nem tudja, mihez is kezdjen vele. Egy ember alkotta „eszköz”, amely hasonlít az alkotójára. Vajon ez a mesterséges intelligenciának (MI) nevezett és bizonyos tulajdonságaiban bennünket is meghaladó alkotás segíteni fogja-e a globális problémák megoldását, vagy úgy járunk vele, mint a tűzzel és a kerékkel? Mindkettő segítette fejlődésünket. A két eszköz összekapcsolódva egymás hatását is erősítette. Így például a tűz energiáját felhasználó rakéta eljuttatott egy hatkerekű járművet a Marsra, ahol az élet nyomait keresi, több száz millió kilométerre a Földtől. De létezik olyan ember alkotta hatkerekű jármű is, amely azért hordozza a rakétát, hogy vele emberi alkotásokat és magát az embert is pusztítsa. Vajon az új, intelligensnek tartott találmányunkból olyan eszköz fejlődik, amely a polikrízis megoldásával segít bennünket, hogy kozmikus civilizációvá váljunk, vagy abban segít, hogy elpusztítsuk magunkat, mielőtt ezt megtehetnénk? Netán abban segít, hogy a Föld nevű kozmikus rezervátum lakói maradjunk, miközben ő maga elindul a világegyetemben, hogy új fajt és új civilizációt hozzon létre? Izgalmas kérdések, és a rájuk adott helyes válaszoktól függhet a jövőnk. Bármilyenek is legyenek a válaszok, a természet nélkül semmilyen célunkat sem valósíthatjuk meg.

Információk a szerzőről

Kiss Ferenc, Nyíregyházi Egyetem Környezettudományi Intézet

főiskolai tanár

MTMT

Hivatkozások

ÁGH Attila (szerk.) 2023. Polikrízis a multipoláris világrendszerben. Gondolat Kiadó, Budapest.

CARSON, Rachel 1994. Néma tavasz. Ford. Makovecz Benjamin. Katalizátor Iroda, Budapest.

HAFENSCHER Károly 2023. Mesterséges intelligencia és igehirdetés. Kérdésfelvetés, bevezetés egy igencsak aktuális témához. Lelkipásztor, 98. évf. 8–9. sz. 220–332. o.

KISS Ferenc – SZABÓ Árpád 2005. Környezet-tudomány-történet. Bessenyei Könyvkiadó, Nyíregyháza.

LUCCIONI, Alexandra Sasha – JERNITE, Yacine – STRUBELL, Emma 2023. Power Hungry Processing: Watts, Driving the Cost of AI Deployment? arXiv:2311.16863v1 [cs.LG], november 28. (Letöltés: 2024. január 9.) https://arxiv.org/pdf/2311.16863.pdf.

SZENT-GYÖRGYI Albert 1989. Az őrült majom. Ford. Szabó Elek. Magvető, Budapest.

VIDA Gábor 1998. Sötét gondolatok a „részről” és „egészről” s a tudományról. Ezredforduló, 6. sz. 18–20. o.

Megjelent
2024-03-12
Folyóirat szám
Rovat
Fórum