Böjt 3. vasárnapja (Oculi)

Lk 11,14–23(–28) Itt van az, akinek ereje van

  • Kocsik Mónika Magyarországi Evangélikus Egyház

Absztrakt

A böjti idő a bűnbánat, a befelé fordulás időszaka azzal a belső ráhagyatkozással, hogy Jézus Krisztus keresztje győzelmet hoz keresztény életünk bűn ellen vívott harcában. Ebben a küzdelemben segíthet bennünket a tényleges böjt, ha nem csupán külső cselekedetet jelent, hanem elmélyült odafordulást Istenhez (Fekete 2018).

Böjt 3. vasárnapjának elnevezése Oculi, a Zsolt 25,15 verséről kapta nevét: „Szemem az Úrra néz szüntelen, mert ő szabadítja ki lábamat a csapdából.” Böjt harmadik vasárnapjának üzenete tehát, hogy Jézus Krisztus győzött az ördög, a gonosz hatalma felett, mert erősebb az általa megjelenő fény, mint a sötétség (Jánossy 2008, 19. o.). Így tekinthetünk megváltó Urunkra szüntelen. Ezt az üzenetet tartalmazza igehirdetési alapigénk is: Lk 14,11–28.

Információk a szerzőről

Kocsik Mónika, Magyarországi Evangélikus Egyház

lelkész – Hatvan

Hivatkozások

Fekete Károly 2018. Böjti vasárnapok igehirdetése. (http://diaksag.drhe.hu/wp-content/uploads/2018/05/Fekete-K%C3%A1roly-%C3%9Cnnepek-homilatikuma.pdf.)

Godet, Frédéric 2009. Commentaire sur l’Évangile de Saint Luc. ThéoTex, Soleil d’Orient. (Eredetileg: Neuchatel, 1888.) Web: https://www.koina.org/page-7/page299/files/godet_luc.pdf.

Jánossy Lajos 2008. Az egyházi év útmutatása. Fraternitás Magyarországi Evangélikus Lelkészek Közössége, Veszprém.

Káté. Evangélikus keresztyén hitünk rövid összefoglalása. Ford. Joób Máté. Luther Kiadó, Budapest, 2003. Web: https://finnkate.lutheran.hu/. (Megtekintés: 2024. január 12.)

Prőhle Károly 1991. Lukács evangéliuma. Evangélikus Egyetemes Sajtóosztály, Budapest.

Varga Zsigmond J. 1992. Újszövetségi görög–magyar szótár. Református Zsinati Iroda Sajtóosztálya, Budapest.

Megjelent
2024-02-12
Folyóirat szám
Rovat
Az igehirdető műhelye