Összehasonlító műfordítás-kritika: Anna Gavalda két regénye magyarul

Absztrakt

A tanulmány Anna Gavalda két francia nyelvű regényének magyar fordítását elemzi, az elemzés sorrendjében: Ensemble, c’est tout (fordító: Tótfalusi Ágnes) és Je l’aimais (fordító: Tóth Krisztina), kitérve egyaránt a legtalálóbb és a legkevésbé szerencsés megoldásokra. A tanulmány a nyelvtani és stiláris jelensé- gek szerint csoportosítva mutatja be a jelenségeket és tesz megfigyeléseket, az egyedi esetekből próbálván következtetni általános vonásokra. A vizsgálat fő irá- nyai: az eredeti szövegben fellelhető retorikai alakzatok visszaadása, a francia ige- rendszer fordítási problémái (különös tekintettel az első regény pergő üteméből fakadó, gyakran előforduló szabad közvetett beszéd által okozott nehézségekre), a gallicizmusok megfeleltetése és a kényszerű kihagyások. Néhány fordítási jelenség pontos leírása érdekében a tanulmány a két regény néhány indoeurópai (elsősorban újlatin, germán és szláv) nyelvű fordításaira is utal.

Megjelent
2023-12-10
Hogyan kell idézni
PalágyiT., & BartaP. (2023). Összehasonlító műfordítás-kritika: Anna Gavalda két regénye magyarul. Fordítástudomány, 25(2), 107-131. https://doi.org/10.35924/fordtud.25.2.7
Rovat
Fordításkritika