Nagydobrony és a Nagydobronyi Vadvédelmi Rezervátum (Kárpátalja) földrajzinévtárának elkészítése és ábrázolása történeti térképek alapján

  • Erzsébet Kohut II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Biológia és Kémia Tanszék, Beregszász
  • Anett Benedek II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Biológia és Kémia Tanszék, Beregszász
  • István Hadnagy II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Biológia és Kémia Tanszék, Beregszász
Kulcsszavak: földrajzi közlöny, kataszteri térkép, Nagydobrony, Nagydobronyi Vadrezervátum (WRVD), Kárpátalja

Absztrakt

A Kárpátalja negyedik legnépesebb magyar közösségét magába foglaló Nagydobrony község mellett elterülő Nagydobronyi Vadvédelmi Rezervátum a megye harmadik legnagyobb országos jelentőségű védett rezervátuma. A 18. és 19. századi Magyarország területéről készült I., II. és III. katonai felmérés, az 1865. évi kataszteri térkép, valamint a Kárpátaljai Területi Állami Levéltár beregszászi fiókjában megtalálható iratanyag (125. fond, 6. opisz. 344. iratcsomó), továbbá irodalmi anyagok alapján elvégeztük a település és a védett terület történeti földrajzi helyneveinek (határ- és dűlőneveinek) térinformatikai feldolgozását és térképi ábrázolását. A területről egy 57 elemből álló névtárat állítottunk össze. A település egykori kataszteri határain belül és a Nagydobronyi Vadvédelmi Rezervátum területén húzódó határrészekről és dűlőkről összefoglaló térképet készítettünk. Elemeztük az erdőterület és a földhasználat változását, amely következtében napjainkra 16 dűlő, teljesen elvesztette egykori jellegét, a település belterületének részévé vállt. Reményeink szerint az elkészült adattár és térképek segítségével megvalósítható a már itt folyó kutatások vagy elvégzett kutatások helyének pontosítása, illetve egyértelműsítése.

Megjelent
2021-10-27
Rovat
Értekezések