A földrajzi diverzifikáció szerepe a globális tőkepiacokon

  • Sztavrosz Bacsosz SZTE Földtudományok Doktori Iskola, Szeged
Kulcsszavak: földrajzi diverzifikáció, határonátnyúló beruházás, portfólió, korrelációs koefficiens

Absztrakt

A tanulmány tíz évre visszanyúló tőkepiaci adatok segítségével szemlélteti a földrajzi diverzifikáció hatékonyságát. A visszatekintő árfolyam adatok révén bizonyítást nyer, hogy a portfólió szemlélet és a földrajzi diverzifikáció mellőzése milyen hatékonyság vesztéssel járhat a befektetési döntéshozatal során. E mellett bemutatásra kerülnek a volt szocialista országok tőkepiacai között fellelhető korrelációs kapcsolatok, amelyek számos esetben reálgazdasági folyamatokkal és geopolitikai eseményekkel magyarázhatók. Kvantitatív, a tőkepiacok által szolgáltatott valós idejű pénzügyi, statisztikai adatokkal is igazolhatók az egyes országok, orsságcsoportok között fellelhető függési rendszerek, de a módszer az egyes országok közötti gazdasági, illetve geopolitikai irányváltásának kimutatására is sok esetben jól használható. A tanulmány kimutatja, hogy a világ tőzsdéi mennyire koncentráltak, ami azt jelenti, hogy kisebb méretű tőkepiacok nem tudják magukat függetleníteni a legnagyobbak gazdasági eseményeitől, pénz- és tőkepiaci híreitől, történéseitől. Végezetül a kutatás során felhasznált adatokból javaslatok is megfogalmazásra kerülnek, hogy milyen módon lehetne jobban teljesítő portfóliót létrehozni a földrajzi diverzifikáció alkalmazásával az egyes országok reálgazdasági és geopolitikai összefüggéseinek kiismerése után.

Megjelent
2020-09-10
Rovat
Értekezések