Az UNESCO filmes városok összehasonlító elemzése

  • Anna Irimiás Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest
Kulcsszavak: fenntartható városfejlesztés, filgyártás, UNSESCO kreatív városhálózat

Absztrakt

Az elmúlt évtizedekben a  kreatív város elmélete, és főként ideálja, számos városfejlesztési stratégia alapját képezte, ugyanakkor a városi gazdasági szerkezetre, valamint a társadalom minőségére gyakorolt hatásásának feltárása még mindig nem teljes. A tanulmányban megvizsgálom, hogy az UNESCO filmes kreatív városok hálózatának tagjai milyen város- és társadalomfejlesztési gyakorlatot követnek. A városok összehasonlító elemzését két szempont köré építettem: 1. megvizsgáltam azokat az intézkedéseket, melyek a filmgyártás területén a gazdasági versenyképesség növelését célozzák, 2. elemeztem azokat a kezdeményezéseket és jó gyakorlatokat, amelyek a helyi társadalom minőségének javulását és a társadalmi beilleszkedést szorgalmazzák. Az kutatást az UNESCO kreatív filmes városok pályázati anyagainak, a városok kulturális stratégiájának kritikai vizsgálata alkották.

Megjelent
2019-05-21
Rovat
Értekezések